SVD NEB

Welkom op onze website

De naam SVD is een afkorting van het Latijnse Societas Verbi Divini, wat betekent ‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’. De SVD is een missiecongregatie, die in 1875 werd gesticht door Arnold Janssen te Steyl, bij Venlo (L). Vandaar dat we ook wel genoemd worden: Missionarissen van Steyl. Het is een internationale missiecongregatie, bestaande uit priesters en broeders, afkomstig uit 70 verschillende landen van de zes continenten. Tegenwoordig telt de congregatie ruim 6000 leden wereldwijd. Vaak wonen en werken zij in multiculturele communiteiten, een rijke etnische diversiteit weerspiegelend.

De Nederlands- Belgische provincie van de SVD is daar een onderdeel van. Hoewel de meerderheid van de medebroeders hier ouder is, wonen er sinds de jaren 90 ook jonge mensen uit Indonesië, India, de Filippijnen, China, Congo, Polen en Ghana. Deze zogenaamde Nieuwe Missionarissen willen hier de missionaire aanwezigheid voortzetten en laten zien dat een multiculturele samenleving in de praktijk mogelijk is. Op deze website vindt u nadere informatie over onze congregatie, over heden en verleden en toekomst. Deze informatie zal in de toekomst geleidelijk aan uitgebreid worden.

H. Arnold Janssen, Stichter

call Svd Holland