01.03.2020 – Chúa Nhật I Mùa Chay năm A

01.03.2020 – Chúa Nhật I Mùa Chay năm A

(St 2:7-9; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14-17; Rm 5:12-19; Rm 5:12,17-19; Mt 4:1-11)

Lời Chúa: Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”. Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi!” Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Suy niệm: Trong cuộc sống khi chúng ta gặp nhau chúng ta thường hỏi nhau về cuộc sống, về việc học hành, về công ăn việc làm, về sức khoẻ, vv. Chúng ta luôn mong muốn cho người thân của chúng ta được bình an, được thịnh vượng. Đó chính là những ước mơ thật bình thường của con người. Và Thiên Chúa, Ngài cũng luôn chúc lành cho những ước mơ của chúng ta. Ngài luôn mong muốn con người được an khang thịnh vượng. Thiên Chúa không muốn con người đau khổ. Ngài tạo dựng con người để được sống trong hạnh phúc. Ngài cho con người trông coi và hưởng dùng gia sản thiên nhiên mà chính Ngài đã tạo dựng.

Thế nhưng, có một sức lực xấu nào đó luôn len lỏi vào những ước mơ thật chính đáng đó để xúi giục con người loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Một sức lực xấu nào đó luôn khuyến dụ con người làm theo ý mình và tôn vinh chính mình. Một sức lực xấu nào đó luôn đẩy con người đến lòng tham vô độ về danh lợi thú đến đánh mất tình liên đới với đồng loại và với Thiên Chúa. Kết quả của sức lực xấu đó  là chúng ta chỉ sống cho mình, lo cho chính mình, xây đắp cho mình ma thôi.

Thánh Kinh cho biết ‘những sức lực xấu’ này do từ satan mà ra, hay gọi là ma quỷ.

Nhưng Lời Chúa trong Mùa Chay không dừng lại sự ích kỷ của chúng ta, không dừng lại ở việc satan đang làm phiền toái nơi chúng ta (cám dỗ) hoặc dừng lại vấn đề tội lỗi của con người, mà muốn trình bày cho chúng ta biết Ơn Cứu độ trong Đức Giêsu Kitô… “… nhờ Một Người thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa cho trở nên công chính, nghĩa là được sống” (Bài đọc 2).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland