09/02/2020 – Chúa Nhật V Thường Niên A (Mt 5, 13-16)

09/02/2020 – Chúa Nhật V Thường Niên A (Mt 5, 13-16)

“Các con là sự Sáng thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.

“Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Gợi ý suy niệm:

Đoạn Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay được trích từ trong chương 5 của Tin Mừng theo thánh Mat-thêu, tiếp theo ngay sau các mối phúc mà chúng ta thường gọi là “tám mối phúc thật”. Những người môn đệ được nhận tám mối phúc không chỉ là cho chính mình nhưng họ phải vươn đến, trải rộng ra thế giới: “Các con là muối đất…Các con là sự sáng thế gian”. Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật tuần này nối kết chặt chẽ với Chúa Nhật tuần trước. Nếu như Chúa Nhật tuần trước, Lễ Chúa Dâng Chúa Giê-su vào đền thánh, ông già Simeon tiền báo rằng Chúa Giê-su sẽ trở nên “ánh sáng cho dân ngoại”, thì trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su lại công bố “các con là ánh sáng cho trần gian”. Đây là một lời khẳng định, một quà tặng cũng như là một lời mời gọi. Mệnh đề “là ánh sáng” cho chúng ta biết rằng các ki-tô hữu, là con Chúa có căn tính là ánh sáng. Nghĩa là tự bản thân họ có thể phát sáng mọi lúc, mọi nơi đặc biệt là trong những vùng tối. Chúa Giê-su là “ánh sáng thế gian” và những người tin theo Ngài cũng “là ánh sáng thế gian”. Như vậy, tự bản chất mọi người ki-tô hữu “là ánh sáng” cho mọi người, mọi nơi u tối. Và ánh sáng đó được lộ ra một cách tự nhiên như “một thành xây trên núi không tài nào che dấu được”. Ánh sáng của tất cả các ki-tô hữu được đồng hóa với những việc lành của họ. Và mục đích của những việc lành này là: “để họ thấy mà tôn vinh cha của anh em là Đấng ngự trên trời”. Isaiah trong bài đọc I cũng điều kiện hóa cách sống động tương quan ánh sáng-việc lành: “Nếu ngươi loại bỏ khỏi ngươi xiềng xích, cử chỉ hăm doạ, lời nói xấu xa, khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày”. Thiên Chúa có được nở mặt nở mày hay không, có được người khác nhận thấy và tin yêu hay không, tùy thuộc rất nhiều vào “áng sáng” của con cái Ngài. Mỗi người ki-tô hữu được mời gọi tìm lại, ý thức lại và khởi động lại luôn luôn nguồn ánh sáng của việc lành nơi mình, để làm “nở mặt nở mày” Cha trên trời. Và khi họ sống đúng với căn tính của một ngọn đèn luôn luôn chiếu sáng vào những nơi tối tăm thì họ sẽ bình an hạnh phúc vì họ đã tìm thấy chính họ và bộc lộ căn tính đích thực của mình.

Lm. Joseph Phạm Duy Thạch, SVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland