1.3.2020 – 1e zondag vasten A

1.3.2020 – 1e zondag vasten A

Eerste lezing (Gen. 2, 7-9; 3, 1-7)

Tweede lezing (Rom. 5, 12-19)

Evangelie (Mt., 4, 1-11)

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht

om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2  Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 3  De beproever kwam naar Hem toe en zei: `Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ 4  Hij antwoordde: `Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’ 5  Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op de rand van de tempel, 6  en zei: `Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ 7  Jezus zei hem: `Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’ 8  Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 9  en zei: `Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’ 10  Toen zei Jezus hem: `Ga weg, satan. Want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ 11  Toen liet de duivel Hem met rust, en er kwamen engelen om Hem van dienst te zijn.

Overweging

Dierbare jij,

De 40-dagentijd.

Noem het maar een soort retraite,

of om een moderne term te gebruiken: een masterclass

Deze  masterclass duurt tot aan Pasen.

Ze is niet zozeer een tijd van vasten, van minder eten.

Maar het gaat het meer om een bezinning.

Een pas op de plaats

Zo van: ‘waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?

Waar sta ik? Wie ben ik?’
‘Is er geluk in mijn hart?

In het evangelie van vandaag zien we,

dat Jezus zich 40 dagen terugtrekt

in de eenzaamheid van de woestijn,

als voorbereiding op zijn openbaar leven.

Het was voor Hem helemaal niet duidelijk

wat zijn zending zou inhouden.

Hij moest daar naar toegroeien.

Vandaar een tijd van intense voorbereiding.

Hij ervaart daar in de woestijn een grote verleiding,

om te kiezen voor het snelle succes,

voor het grote geld en voor de willekeur van de macht.

Gaan we even bij Hem staan. daar in de woestijn.

Want wat Hij meemaakt, is ons niet vreemd.

De duivel,- noem hem maar de ‘tegenspeler –

wil van Hem een gevierd goochelaar maken.

Als Jezus honger heeft, zegt die hem:

’Als je echt de zoon van God bent,

maak dan van deze stenen brood’.

Da’s een mooie truc.

Dat is kiezen voor het snelle effect,

met applaus, en een hoop mensen achter je aan.

Dan zou hij een gevierd man zijn, een koning.

En dat wilden de Joden eigenlijk ook, zo’n leider.

Is dat niet een zeer herkenbare verleiding?

Grote gebaren, maar zonder inhoud.

Herkennen we dat niet in onze graaicultuur

met het grote geld, gemakkelijk verdiend.

Een manier van geld en aanzien verdienen

ten koste van anderen.

Jezus weerstaat die verleiding:

‘Een mens leeft niet van brood alleen.’ zegt Hij.

Niet van het goedkope succes.

De tegenspeler geeft het niet op.

Hij wil Hem verleiden tot macht.

Macht om de dingen en vooral de mensen naar je hand te zetten.

Macht opdat anderen tegen je opzien

en je met ze kunt doen wat je wilt.

‘Als je mij aanbidt,’ zegt de duivel,

‘zal het allemaal van U zijn

en zal iedereen aan je voeten liggen,

ALS je neerknielt en mij aanbidt’.

Dat is in feite je ziel verkopen aan de duivel,

om daarmee  macht te krijgen.

Ik denk dat die verleiding in onze huidige politiek

op de loer ligt.
De honger naar macht is groot.
En je kunt je afvragen, ook in onze politiek:

‘Gaat het nog om het welzijn van het land,

of is het puur partijpolitiek en hang naar macht…..?’

Ieder mag daar het zijne van denken….

Mij doet dat soms erg zeer.

Zijn antwoord is diep en zuiver:

‘De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’
Het gaat om God, de Vader van alle mensen.

Dat zegt ie ook later:

“Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”.

Nog is de tegenspeler niet klaar met zijn spelletje.

Hij zet hem boven op een torenspits,

laat hem de  hele wereld zien en zegt dan:

‘Spring maar omlaag; jou zal niets overkomen’’.

Een soort bungeejumpen, maar dan zonder  touw.

Gods engelen zullen je wel opvangen….

Maar zo is de verhouding van Jezus tot zijn Vader niet.

Je moet God niet voor je eigen karretje spannen.

Hem niet jouw wil  opleggen.

Mijn dierbaren,

Die drie verleidingen zijn er nog altijd.

Ik noemde al de graaicultuur,

en de grote bonussen.

Mensen menen het recht te hebben

om zich te verrijken, ten koste van anderen.

Alsof het in het leven enkel om het geld gaat.

Maar evengoed speelt de honger naar macht.

Ik kijk soms met lede ogen naar de politieke debatten.

Gaat het nu om het welzijn van de bevolking, waar zij voor staan,

of gaat het om de  macht en het belang van de eigen partij.

Ik wil daar niet alle politici van verdenken.

Aan het begin van deze 40-dagentijd

is de vraag ook aan onszelf:

”Waar sta ik?”

Hoe ga ik om met bezit, met macht, met invloed?

Ben ik bezeten van bezit, bezeten van macht?

Wil ik alles bezitten en over alles macht hebben?

Of kies ik voor echte vrijheid, en niet voor bezetenheid.

Het evangelie van vandaag laat ons zien,

dat Jezus zich richt op zijn Vader.

Om de relatie tot zijn Vader, daar draait het bij hem om.

Dan kom ik terug bij de ervaring van Jezus in de woestijn:

Hij laat zich niet verleiden tot het snelle succes,

de gemakkelijkste oplossing.

Hij leeft vanuit het vertrouwen op God.

Hij weet zich gedragen door zijn Vader.

Met een open oog en hart

laat Hij zijn zending duidelijk worden.

Kan ik ook zo kijken naar mijn eigen zending?
Wie of wat drijft mij?………….

Wel, dit is de eerste dag van de masterclass.

Hebt u de smaak te pakken?

Dan gaan we nog 6 zondagen door, tot aan Pasen.

Pater C Maas, svd

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland