10-11-2019: Chúa Nhật 32 Thường niên C

10-11-2019: Chúa Nhật 32 Thường niên C
Phúc Âm: Lc 20, 27-38
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.
Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa.

Gợi ý suy niệm:
Phụng vụ Thánh Lễ của Giáo Hội Công Giáo luôn dọn ra cho chúng ta hai bàn tiệc quý giá ngang nhau. Bàn tiệc thứ nhất là bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc Thánh Thể. Bàn tiệc Lời Chúa Ngày Chúa Nhật luôn có 2 bài đọc, một bài Thánh Vịnh (thường gọi là đáp ca) và một bài Tin Mừng. Bài đọc 1: luôn là một đoạn được trích từ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bài đọc 2, luôn là một đoạn được trích ra từ Thánh Kinh Tân Ước (từ Sách Công Vụ Tông Đồ, Các thánh thư, hay Sách Khải Huyền). Bài Tin Mừng được trích ra từ bốn sách Tin Mừng theo thứ tự: Năm A: Tin Mừng Mat-thêu; Năm B: Tin Mừng Mac-cô; và năm C: Tin Mừng Luca (Tin Mừng Gioan thường được đọc trong Mùa Chay và Phục Sinh). Bài đọc 1 thường có chủ đề giống với chủ đề bài Tin Mừng.
Bài đọc 1 của Chúa Nhật 32 mùa thường niên trích từ sách Mac-ca-bê, quyển thứ 2, đề cập đến sự phục sinh của kẻ chết, hay chúng ta thường gọi là đời sau. Bài Tin Mừng cũng nói đến chủ đề phục sinh, bắt đầu từ câu hỏi của nhóm Sa-đốc. Nhóm Sa-đốc cùng với nhóm Pha-ri-sêu là hai nhóm chính lãnh đạo tinh thần của người Do Thái. Khác với nhóm Pha-ri-sêu, nhóm Sa-đốc không tin vào sự sống lại, bởi vì họ chỉ tin vào Ngũ Thư (tức là 5 cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước) mà theo họ, thì 5 cuốn sách này không nói về sự sống lại của người chết. Theo họ, sự sống lại, nếu có, thì sẽ tạo ra sự lộn xộn, không thể nào giải quyết được như kiểu một bà cưới 7 ông trong câu chuyện họ đưa ra. Chúa Giê-su biết họ tin vào Ngũ Thư nên Ngài lấy dẫn chứng từ trong cuốn thứ 2 của Ngũ Thư, tức là sách Xuất Hành. Sách xuất hành chương 6, kể lại cuộc hiện ra của Thiên Chúa với ông Mô-sê, dưới hình dạng bụi cây cháy bừng, nhưng không bị thiêu rụi. Thiên Chúa đã mạc khải tên của Ngài cho ông Mô-sê, và tự xưng là Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Gia-cóp. Chúa Giê-su thêm vào khẳng định trong sách thứ Mac-ca-bê quyển thứ 4 (4,19;16,25): “Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết nhưng là của kẻ sống, vì đối với Ngài tất cả đều sống.” Đó là nền tảng cho niềm tin và đời sống của người ki-tô hữu. Chúng ta long trọng tuyên xưng niềm tin này trong kinh tin kính: “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, và sự sống đời sau”. Đó là lời dạy của Chúa Giê-su và chính sự sống lại của Ngài là bảo chứng cho niềm tin ấy. Chúng ta được mời gọi xác tín và sống niềm tin ấy mỗi phút giây của cuộc đời mình. Mọi hành động, suy nghĩ, lời nói, trong mọi vị trí, vai trò, cương vị nào, chúng ta cũng nên ý thức rằng mình đang chuẩn bị cho sự sống đời sau. Có như vậy chúng ta mới hy vọng được chung vui với Chúa trên quê trời vĩnh cữu. Ai nấy đều “giống như thiên thần” vậy: đẹp, thánh thiện, tốt lành và hạnh phúc.
Lm. Giuse Thạch, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland