10.11.2019 – Chúa Nhật XXXII thường niên C (Lc 20:27,34-38)

10.11.2019 – Chúa Nhật XXXII thường niên C (2 Mcb 7:1-2,9-14 | Tv 17:1,5-6,8-1522 | Lc 20:27-38 (hoặc Lc 20:27,34-38)
Lời Chúa: Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Suy niệm: Nhiều người trong chúng ta thưởng so sánh và muốn cuộc sống ở trần gian này cũng sẽ được tiếp tục sau khi chúng ta chết đi. Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng những gì chúng ta thấy được do Chúa hay do con người làm ra… rồi một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Khi chúng ta đã nên thánh rồi thì mối tương quan của chúng ta đối với nhau sẽ thay đổi hoàn toàn khác. Đó là mầu nhiệm nên Chúa chỉ cho chúng ta cảm nghiệm được khi chúng ta đã hoàn tất cuộc hành trình trên trần thế này. Cuộc sống này chỉ là tạm thời…. và cuộc sống vĩnh cữu trên Thiên Quốc mới là cùng đích của những người tin vào Chúa. Chúng ta hãy làm sao tạo cho cuộc sống của mình lúc này trở nên thiên đàng như lời Chúa hứa ban…Hãy sống yêu thương mọi người, đặc biệt là yêu thương cha mẹ, ông bà với tất cả tấm lòng. Đừng viện bất cứ một lý do nào đó để rồi chúng ta không chu toàn bổn phận làm con. Nếu chúng ta chưa chu toàn hết lòng… thì chúng ta chắc chắn sẽ không được vào Nước Trời đâu….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland