14de zondag door het jaar A

Zachtmoedigheid en Eenvoud

Evangelie (Mt. 11, 25-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

In die tijd nam Jezus het woord: `Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen.

Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.
Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen. Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Alleluia: GvL 260

Halleluia 4x Maak ons hart ontvankelijk, Heer,

opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.

Overweging

Mijn dierbaren,

Het mooie van de coronatijd was en is: de extra aandacht voor de zwakke, zieke en oudere mensen. Wat werd genoemd de risicogroep. Zij waren en zijn het meest kwetsbaar, hadden extra omzien nodig, en vandaar moesten er beperkende maatregelen genomen worden zoals de lockdown en de anderhalve meter samenleving.

En) In die tijd kwam de economie op de tweede plaats. Die moest even wijken om de corona het hoofd te kunnen bieden. Vele bedrijven gingen op slot, de welvaart kwam tot stilstand; mensen bleven thuis.

Maar het was ontroerend, hoe iedereen meeleefde en op een bijzondere manier op deze situatie reageerde.

En) Wat daarbij opviel was, dat we gingen inzien welke heldendaden er werden verricht door het medische personeel, verplegers en verpleegsters, de ziekenhuisschoonmakers en ondersteunend personeel die met gevaar voor eigen gezondheid keihard hebben gewerkt. Ook het onderwijzend personeel dat van de ene op de andere dag moest omschakelen
naar online onderwijs. We kregen zo meer oog en vooral waardering voor de zorgende beroepen, die niet alleen met kracht en efficiëntie, maar óók met zachtheid en warmte voor mensen zorgen. Met alle bescheidenheid en zachtmoedigheid!

We zijn er zelf wellicht ook zachter door geworden. Breekbaarder ook, bewust ervan dat niet alles maakbaar is. We hebben aan den lijve ervaren, dat er meer is dan werken en geld verdienen. Min of meer opgesloten in ons huis, soms zelfs in quarantaine, hebben we kunnen nadenken over de waarden van het leven. Waar het nu eigenlijk op aankomt. Tenminste zo is het mij vergaan. Zeker in de 6 weken quarantaine in ons huis.

Je hoort mensen zeggen: ‘het wordt nooit meer zoals het vroeger was’. Een ander kan niet wachten, tot alles weer zoals vroeger is.

Iemand noemde ooit de coronatijd een ‘tijd van genade’. Een tijd van bewustwording en vandaaruit een nieuw begin.

Als we het  u/ jou zouden vragen: ‘Wat heeft deze tijd je opgeleverd?’

-En dan niet alleen dat je huis opgeruimd is, of dat er de nodige klussen in huis gedaan zijn. Dat zal ook wel,- ‘Maar wat nog méér? Nog iets dieper? Iets fundamenteler?’ Tot welk inzicht ben je gekomen? Het zou prachtig zijn, als we dat met elkaar konden delen.

Wie zou daarover iets willen delen?……

Enkele minuten om iets te zeggen of te schrijven…

In het evangelie van vandaag worden aan Jezus typische kenmerken toegeschreven:
Hij noemt zichzelf ‘zachtmoedig en nederig van hart’. En de evangelist Mattheus verwijst daarbij naar de profeet Zacharia, die in de eerste lezing aan het woord is.
Wat Zacharia daar schrijft: “Zie, uw koning komt naar u toe, nederig rijdt hij op een ezel” klinkt ons niet onbekend in de oren. Mattheus citeert die woorden namelijk
in zijn verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Niet als een koning, met een groot leger, met kanonnen en artillerie, maar gezeten op het jong van een veulen.

Zo komen we bij de vraag: ‘Welke waarden zullen er in het postcorona – tijdperk
de koers van het leven gaan bepalen?’

Is het de zorg voor de mens? of is het de groei van de economie? Ik wil ze niet graag tegenover elkaar stellen. Eigenlijk zouden ze hand in hand moeten gaan. En niet zo, dat de economie de zorg om mensen in het nauw brengt. Moet de economie wel eindeloos groeien? Moeten we steeds rijker en welvarender worden? Moet de kloof tussen rijk en arm steeds maar groter worden? Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer komt de zorg om mensen vooraan te staan? Wat betekent dat voor mijzelf?
Kan ik zeggen: ‘zo is het genoeg voor mij’.

Die Man van Nazareth noemt zich zachtmoedig en nederig van hart. Dat was in zijn hele leven zichtbaar. Tegen alle machthebbers in, koos Hij voor zorg voor de kleinen, gaf aandacht voor wie geen stem hebben, steun voor wie zwak en kwetsbaar is.

Het zijn de zachte krachten, die de wereld tot een vredevolle woonplaats kunnen maken, een nieuwe betere wereld, noem het maar het Rijk Gods. Het zijn de meelevende, invoelende krachten, die troost brengen en mensen op weg helpen. In elk van ons zijn die zachte krachten aanwezig. De Man van Nazareth roept ons op die te gebruiken. Hij kent ons en weet welke jukken zwaar en welke lasten ondragelijk zijn. Hij gaat de weg van de zachte krachten.

Huub Oosterhuis heeft een krachtig kort gebed geschreven:

Wek mijn zachtheid weer geef mij terug de ogen van een kind dat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat. Kijken met de ogen van een kind; zonder oordeel.

Zouden we zelf meer en meer de houding mogen aannemen van de zachtmoedige en nederige Jezus. Zouden we de zachtheid van de coronatijd mogen meenemen naar de nieuwe toekomst.
Dat zou een ‘corona’, een ‘kroon’ op het werk zijn!

 -Pater Kees Mass, SVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland