16-02-2020 – CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A

16-02-2020 – CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:

“Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri:

Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con:

Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất,

và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời;

Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó,

sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.

Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái,

thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Các con đã nghe dạy người xưa rằng:

Không được giết người.

Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án.

Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình,

thì sẽ bị toà án luận phạt.

Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị.

Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.

Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ

mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi,

thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ,

đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.

Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó,

kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa,

quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục.

Ta bảo thật cho ngươi biết:

“Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Các con đã nghe nói với người xưa rằng:

“Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con:

“Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ,

thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.

Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con,

thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể

còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.

Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con;

vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”.

Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợi mình,

trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình;

và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng:

“Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”.

Còn Ta, Ta bảo các con:

“Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề,

vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người;

đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả.

Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề,

vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được.

Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có,

không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

Gợi ý suy niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm này được trích trong đoạn nói về những phản đề, hay luận đề, hay mệnh đề về Lề Luật trong Tin Mừng Mat-thêu 5,17-48. Kết thúc loạt phản đề về Lề Luật này là 5,48: “vậy, anh em hãy nên hoàn hảo như cha anh em trên trời là đấng hoàn hảo”. Chúa Giê-su khởi đầu Bài Giảng Trên Núi của mình trong tư thế một người công bố Lề Luật, gợi nhớ lại hình ảnh của Mô-sê, công bố Lề Luật cho dân Ít-ra-el xưa. Dĩ nhiên, Chúa Giê-su không chỉ là Mô-sê mới. Ngài vượt xa Mô-sê về mọi phương diện. Ngài vừa là người công bố và cũng là người ban bố Lề Luật. Ngài vừa là ngôn sứ vừa là Chúa. Dù muốn dù không người ta cũng phải thừa nhận luật mà Chúa Giê-su công bố vượt xa những gì Mô-sê công bố và lên tới đỉnh điểm của Lề Luật. Luật Chúa đã ban dĩ nhiên là không thể thay đổi. Chúa Giê-su cũng khẳng định Ngài không xóa bỏ một chấm một phẩy nào, nhưng chỉ đưa Luật đó lên tầm cao mới trong việc áp dụng, thực hành trong thời của Ngài, đỉnh cao của mạc khải. Và lời mời gọi của Ngài quả thật là vô hạn, đến mức hoàn hảo. Nó đòi hỏi người ta phải vươn lên mãi chứ không dừng ở nữa vời. Công dân Nước Trời lý tưởng nhất là những người hoàn hảo như Chúa. Thế nhưng, nếu không được như vậy thì ít ra, công dân Nước Trời phải là những người luôn luôn trong tư thế vươn đến sự hoàn hảo. Nhận lấy trách nhiệm của bản thân mình trong mọi tương quan đổ bể là một trong những mốc điểm của sự hoàn hảo đó. Trong sự va chạm xích mích đã xảy ra, người ta không còn nghĩ đến ai là người có lỗi mà ý hướng làm hòa ngay lập tức mới là điều quan trọng nhất. “Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.” Chúng ta có thể tự bảo rằng: “người anh em” có điều bất bình với tôi chứ tôi đâu có bất bình gì đâu mà tôi “phải đi làm hòa với người anh em trước đã”. Điều đó xem ra là không hợp lý. Tuy nhiên, trong cái lý của tình yêu, cái lý để vươn đến sự hoàn hảo thì ngay cả cái chúng ta nghĩ rằng hợp lý ấy cũng không còn cần thiết nữa. Điều cần thiết nhất duy nhất là làm hòa với người anh em ấy trước đã. Chúa Giê-su dùng từ “người anh em của con” (tiếng Hy Lạp: ὁ ἀδελφός σου). Muốn vươn đến sự hoàn hảo của Lề Luật rất cần thiết phải nhận ra lời mời gọi của Chúa Giê-su đặt mọi người trong tương quan gia đình. Ki-tô hữu gọi Chúa là “cha chúng con ở trên trời” và gọi người khác là “người anh em”. Một ví dụ khác: ngày hôm nay, người ta tìm ra vô vàn lý để đi đến sự ly dị, nhưng Chúa Giê-su lại dạy: “Ai ly dị vợi mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”. Phải chăng lời dạy của Chúa Giê-su đã lỗi thời hay là người ta đang chạy theo “mốt” mới nên không chấp nhận lời dạy ấy nữa. Chúng ta biết rằng, cho dù ngày nay người ta có thiết kế ra nhiều luật khác hấp dẫn và hợp thời trang mấy đi như thì lời mời gọi Hiến Chương Nước Trời của Chúa Giê-su vẫn vậy: “Trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phẩy trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thanh” (Mt 5,18).

LM. Joseph Phạm Duy Thạch, SVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland