16e ZONDAG A

Evangelie;  uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 13, 24-30

Jezus hield de mensen deze gelijkenis voor: `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. 25 Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: `Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?”  28 Hij zei hun: `Een vijandig mens heeft dat gedaan.” De knechten vroegen hem: `Zullen we het er dan maar uit gaan halen?” Maar hij zei: `Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”

Overweging

Mijn dierbaren, 

In de tegenwoordige landbouwworden er zoveel verdelgingsmiddelen gebruikt dat onkruid haast niet meer voor komt, -zeg ik als leek, die er misschien niets van begrijpt. Onkruid hoort niet.

Jammer eigenlijk, want heeft u wel eens écht gekeken naar onkruid in volle bloei? U weet niet wat u ziet!

Maar onkruid bemoeilijkt de groei van het goede zaad. Weg ermee!!!.

Daarover spreekt Jezus vandaag in het evangelie. De knechten van de boer stellen voor het onkruid te wieden. Maar Jezus heeft een andere kijk: ‘laat ze maar samen opgroeien’.

Wat heeft Jezus nou weer voor een vreemd idee? zou je denken. Iedere mens met gezond verstand weet wat je met onkruid moet doen. Ons hele systeem is gebouwd op perfectie: 100 procent en niet minder: Een kromme augurk wordt weggegooid. een appel met een plekje kan niet meer verkocht worden.

Een rechte banaan moet krom zijn. Waarom eigenlijk?

Als een jongetje of meisje op school negen van de 10 sommen goed maakt, roept iedereen in koor: FOUT,
niemand roept 9 keer: GOED

Jezus laat met zijn voorbeeld zien, dat hij geen perfecte mensen van ons wil maken. Hij kent de zwakheid van de mens, heeft juist voorkeur voor kneusjes. Vandaar dat Hij zich afgeeft met tollenaars en zondaars. Hij ziet naast hun negatieve kanten ook nog zoveel goeds.

Zijn wij zelf ook soms niet zo gebrand om het negatieve te zien? In de eerste lezing wordt er van God gezegd: ‘U oordeelt met zachtheid en regeert met grote mildheid over ons’.

Het is in de opvoedkunde van groot belang de jongeren te bevestigen in wat ze wél kunnen, en niet enkel te wijzen op hun falen. De jongeren zien, zoals zij ten diepste zijn.

Trouwens iedere mens heeft dat nodig, die bevestiging, gezien worden. Dan kun je als mens opbloeien.
Dan mag je ook wel eens een fout maken. En word je er niet direct op afgerekend. In elk mensenleven groeit ook onkruid op. Bij mij in elk geval wel.

Mooi als je je eigen onkruid kunt zien, En dat houdt mij bij de les. Dat houdt mij ook met twee benen op de grond.

En het onkruid van anderen? Wat heeft het voor zin, om negatieve berichten, het onkruid rond te strooien, waar eigenlijk niemand mee gediend is ? Het verhaal van de Drie zeven kan ons de ogen openen.                                               

 

Drie zeven

Socrates, de Griekse wijsgeer, liep eens door de straten van Athene. Plotseling kwam een man opgewonden naar hem toe en zei: ‘Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die…’ ‘Ho eens even’, onderbrak Socrates hem, ‘heb je datgene wat je me wilt zeggen, gezeefd door drie zeven?’ ‘Welke drie zeven?’ vroeg de man verbaasd. ‘Laten we het proberen’, stelde Socrates voor. ‘De eerste zeef is de waarheid. Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt, waar is?’ ‘Nee, ik hoorde het vertellen en…’ ‘Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?’ Aarzelend antwoordde de man: ‘Nee dat niet, integendeel…’ ‘Hm, hm’, zei de wijsgeer, ‘laat ons dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat je zo opwindt? ‘Nee, niet direct noodzakelijk.’ ‘Welnu’, zei Socrates glimlachend, ‘als dat wat je vertellen wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee,’

Het is eigenlijk een heel wijs verhaal,

waar we ook zelf ons voordeel mee kunnen doen.

‘Oordeel niet over de ander’, 

Je zou het niet doen, als je alles zou weten.

Vandaar onderstaande spreuk.

pastedGraphic.png

Zo mogen wij met een mild hart kijken naar elkaar.
En niet ieder gelijk op zijn of haar fouten afrekenen.

Hopende dat God dat ook naar ons toe doet.

‘Want Hij oordeelt met zachtheid

en regeert met grote mildheid over ons’.

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland