17de zondag door het jaar A: VERGEET HET VOORNAAMSTE NIET

Evangelie volgens Mattheüs 13, 44-52.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:“Het rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.

Ook gelijkt het rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

Ook gelijkt het rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen, vissen van allerlei soorten bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen; de slechte echter werden weggeworpen.

Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars.

Hebt gij dit alles begrepen?” Zij antwoordden Hem: “Ja”.Hij zei hun: “Daarom is iedere Schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen, gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt”. 

Acclamatie op het evangelie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Lieve mensen, 

stel je voor, er breekt brand uit in de flat of woning,  waar je woont, de  brandweer staat voor deur en roept: ‘Opschieten, Je krijgt drie minuut. ‘Neem vlug wat spullen mee en dan naar buiten….vliegensvlug, je leven staat op het spel…’ Wat zou je dan meenemen? Wat is dan het belangrijkste voor jou? Denk daar eens even over na……….  

Wat zou je inderhaast meenemen? Ik hoop, dat je dit niet overkomt…. maar  wat zou je meenemen? Ikzelf denk aan mijn laptop, waar alles op staat…..: al mijn adressen powerpoints en preken en wat al niet.

Wat zou u meenemen? Mag ik dat zo vragen? Sieraden, bankpas, foto’s, kinderknuffel ? Roept u maar…… 

In de eerste lezing van vandaag mag Koning Salomo bij God een wens doen. Hij staat aan het begin van zijn regeerperiode. Hij is nog jong. Hij zou kunnen kiezen voor een lang leven. Hij zou kunnen kiezen voor rijkdom en weelde Hij zou kunnen kiezen voor de dood van al zijn vijanden. Dat alles kiest hij niet…… Hij vraagt om een geest volwijsheid en begrip. 

Als dat ook eens de wens zou zijn van onze ‘regeer’ mensen in den Haag. Dat niet partijbelangen maar wijsheid en begrip de hoogste prioriteit zouden krijgen. Dat zou bij de nieuwe lijsttrekkers het hoofdthema mogen zijn. Maar goed, laten we het bij onszelf houden.

Wat is voor mij het voornaamste? Wat neem ik mee uit mijn brandend huis? In het evangelie van vandaag gebruikt Jezus daar mooie beelden voor. Hij vergelijkt het rijk Gods met een schat in de akker, die iemand koopt, en waar ie alles voor over heeft. 

Hij vergelijkt het ook met een parel, de mooiste die er bestaat. Waar de koper alles voor over heeft. ‘Zo kostbaar ook’, zegt Jezus, ‘is dat Rijk Gods, die nieuwe wereld,’ waar Hij zijn hele leven voor gegeven heeft. Mooi als iemand zo zijn passie volgt.

En dan kijken we weer naar ons zelf. En mogen we ons de vraag stellen: Waar gaat het om in mijn leven? Wat is voor mij echt belangrijk? Waar zou ik alles voor willen geven? Wat zou mijn wens zijn, als ik die mocht uitspreken? 

Dan zou je kunnen kiezen voor rijkdom, voor een schitterende carrière, voor een goede gezondheid, voor een politieke loopbaan, regeren, voor een mooi huis,… Daar is op zich niks mis mee. Maar als dat alles is…is het dan niet een beetje schraal?

Er zijn keuzes, waarbij andere waarden voorop staan. Je kunt ook de nadruk leggen op: 

een fijn gezin, goed contact met je kinderen, heerlijke kleinkinderen, harmonie in de familie, een goede vriendschap, plezier in je werk. een duurzame relatie…. vertrouwen in mensen en God. en vul zelf maar in…… 

pastedGraphic.png

Wat houdt mij erg bezig?
Wat vind ik echt belangrijk?

In mijn vakantie heb ik een heel dik boek gelezen. De titel is: ‘De kwestie God’. Van Karin Armstrong. Wie is God, wat kun je over God zeggen? Wat kan ik over God zeggen?? Dat houdt mij erg bezig: die God, onze God, uw en mijn  God. Hem kennen en me aan Hem toevertrouwen… Dat houdt me erg bezig. …..Maar mijn computer ook…. die kan ik niet missen!.

Mijn dierbaren, lieve mensen,

Vragen die we ons mogen stellen: Waar gaat het in mijn  leven om? Wat hoop ik te kunnen bewaren als mijn parel, mijn schat? 

In die vakantie hoorde ik toevallig het volgende verhaal, wat me diep raakte… !!!!!  Het was zo verrassend.

Het gaat ook over een koning, net als koning Salomon, 

“Een koning gaf alles wat hij had weg en vroeg er nooit iets voor terug. Uiteindelijk had hij niets meer, ook geen koninkrijk. Hij verviel tot de bedelstaf en leed zelfs honger. De goden hadden dat gezien en vroegen hem: ‘Je bent zo onbaatzuchtig, hoe kunnen we je helpen? Je koninkrijk terug, je rijkdom terug, het  eeuwige leven?’ Toen zei de koning: ‘Ik wil niks van dat alles. Geef mij maar de ellende van de hele wereld’. 

Zo wilde hij koning zijn, door zijn bezit en zichzelf weg te schenken. Iets om over na te denken!!! Kom er nog maar eens om.

Zo zijn we  hier samen op deze super speciale zondag. Om samen te kijken naar het voornaamste in ons leven. Een spreekwoord zegt:’ een doodshemd heeft geen zakken’. We kunnen dus niets meenemen. 

Wat wel blijft is het spoor dat ik achterlaat. Daar kunnen wij nu de keuzes voor maken. Daarbij wens ik ons allen inspiratie en wijsheid toe! Dan zullen wij zoals Salomo koninklijk leven. Vergeet het voornaamste niet!! 

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland