17e zondag door het jaar A 26-07-2020

            Wat is de mooiste schat in jouwleven?

Lieve mensen,

 Het corona virus is nog helemaal niet weg uit onze wereld. Het aantal mensen in ons land dat besmet is geraakt door het corona virus neemt toe. Met zon allen,moeten we extra voorzichtig zijn en de anderhalve meter afstand moeten we in de gaten houden. Onze voorouders zeiden het al:’ Voorkomen is beter dan genezen.

In de afgelopen dagen, toen ik de parabel van Jezus over het Rijk der hemelen las, kwam deze vraag in mij op: wat is de mooiste schat in mijn leven? Deze vraag is een belangrijke vraag voor mij en misschien ook voor u. Deze vraag zet mij aan om stil te zitten en erover na te denken. Laten we vandaag over Jezus parabel over de schat in de aarde samen nadenken en mediteren. Het is een mooie verhaal dat ons vandaag mag inspireren.

De evangelielezing van deze zondag vormt het sluitstuk van een reeks parabels over het Rijk der hemelen. Na enkele uitgebreidere parabels en Jezus’ eigen uitleg rond de metaforen van zaaien en oogsten, groei en teloorgang, kruid en onkruid, geeft onze evangelielezing vier korte vergelijkingen: de schat in de aarde, de kostbare parel, het sleepnet met vissen en de huismeester met zijn voorraden.

In alle vier de gevallen focust de vergelijking zich op een handelwijze: wat doet de vinder, de visser, de huismeester? In alle gevallen wordt het vele dat voorhanden is, geordend. Er is een ordenend of waarderend principe in het spel en dat is ‘het Rijk der hemelen.’

Het Rijk der hemelen is het geheim van Jezus. Om dat te duiden spreekt Hij vaak in parabels, ook vandaag.  Parabels zijn pareltjes. In beelden brengt Jezus aan het licht waar het Hem om gaat. Zo vergelijkt Hij het Rijk der hemelen met een schat, verborgen in een akker. Die schat ligt dus niet voor het grijpen, niet open en bloot in het veld.

Nee. De man die de schat vond, heeft er moeite voor moeten doen om deze op te graven en boven de grond te halen. Toen hij de schat eindelijk had gevonden en geborgen, was hij nog niet klaar. Hij moest oppassen voor kapers op de kust, mensen die wel de lusten willen, maar niet de lasten, profiteurs die wel een graantje willen meepikken, maar niet bereid zijn ervoor in te leveren. Daarom verborg hij de schat.

Hij, de eerlijke vinder, had er alles voor over. Hij verkocht al wat hij bezat en kocht de akker om zich zo de schat eigen te maken. Zo werd hij er de rechtmatige  eigenaar van. De schat kwam hem toe. De schat verbeeldt het rijk der hemelen. Jezus was daar vol van. Het was zijn grote ideaal. Hij probeerde mensen op het spoor te zetten van dat rijk. Hij wees zelf de weg ernaar toe. Hij was de weg.

Het rijk der hemelen is het rijk van God. Dat rijk van God vindt je dus niet zo maar. Je moet er moeite voor doen. Het is zoals met alles in het leven:  niets voor niets, niets zonder arbeid. Zonder inspanning komt er weinig tot stand. Dat vergeten mensen tegenwoordig wel eens.

Ze beseffen niet dat het leven moeilijk is en inspanning vereist. Het vraagt om voortdurend werken aan jezelf. Geluk ligt niet voor het óprapen, het is de vrucht van zorg voor jezelf, zorg voor anderen en van inzet voor de samenleving. Het rijk van God is wat het leven vervult, wat zin en inhoud geeft aan het bestaan, wat richting geeft en houvast biedt. Denk aan geliefden die elkaar schat noemen. Daarmee zeggen ze eigenlijk: jij maakt mij blij, jij vervult mijn leven, jij die alles voor mij bent, voor wie ik alles over heb, jij bent mijn schat.

Het rijk der hemelen komt tot stand door liefde, wijsheid en gerechtigheid. Liefde, want wie liefde geeft zal haar ook ontvangen. Wijsheid, want wie wijs is, zal bescheiden zijn in het besef hoe weinig hij weet. Hij zal lijken op koning Salomo in de eerste lezing die tot God bidt om een opmerkzame geest, opdat hij onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. En gerechtigheid, want wie rechten heeft, heeft ook plichten. Rechtdoen aan anderen is uiteindelijk recht doen aan jezelf.

Lieve Mensen, Wij gaan even terug naar onze vraag: Wat is de mooiste schat in jouwleven en wat is de mooiste schat in mijn leven?Is dat misschien je man of je vrouw, zijn dat je kinderen en kleinkinderen? Is dat misschien je werk en je bezit, zijn dat je geliefden, je vriendenen je kennissen?

Wat is de mooiste schat in je leven? Is dat misschien deze kerk, zijn dat je medeparochianen, is het je geloof en je vertrouwen in God? Is dat misschien je persoonlijk gebed en je vaste relatie met God? Ieder van ons kan een eerlijk antwoord geven op deze vraag. Want ieder van ons weet precies vande mooiste schat die we hebben, ieder van ons kent onze houding tegenover God, tegenover elkaar en tegenover andere mensen.

Door liefde, wijsheid en gerechtigheid komt het rijk der hemelen tot stand, langzaam maar zeker. Zo worden wij mensen naar Gods hart en komt God aanwezig in ons midden. En door ons geloof in God, in Jezus Christus worden we kinderen van het koninkrijk der hemelen. Ons geloof in God, in Jezus Christus is de mooiste schat van ons leven. Laten we dit goed bewaren in ons hart. Amen.  

-Pater Marianus Jehandut, SVD-

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland