18de ZONDAG DOOR HET JAAR A: DELEN IS VERMENIGVULDIGEN

Evangelie (Mt. 14, 13-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus week met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. 

Toen de mensen dat hoorden, volgden ze Hem te voet vanuit de steden.

Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen: `Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’  Maar Jezus zei: `Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven.’Zij zeiden Hem: `Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: `Breng die hier.’ Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die vijf broden en twee vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit, Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.

 

Overweging

Pinkpop, EO jongerendagen, Lowlans in Biddinghuizen, Ze konden dit jaar vanwege het virus geen doorgang vonden. Maar we hebben wel de beelden van andere jaren, met duizenden jongeren, die samenkomen om te genieten van hun popsterren en hun muziek.

Wel, dit beeld van een groot festival schetst Mattheus ons vandaag in het evangelie. Meer dan 5000 mensen zijn samengekomen aan het strand om naar die jonge rabbi te komen luisteren. Er worden allerhande verhalen over Hem verteld. Dus, erheen om dat mee te maken. Hun popster!

 

En dan staat er: ‘Toen Hij die grote menigte zag had Hij zeer met hen te doen’. Die mensen in Jezus ‘tijd snakken naar een goed woord, naar troost en bemoediging, want ze leven in onderdrukking, onder Romeinse bezetting. Hij is met hen begaan, voelt hun miserie.

 

Hij is lang met hen bezig geweest, Té lang eigenlijk, want het wordt donker. Dus de organisatoren van dat festival, de apostelen zien de bui al hangen. ‘Stuur ze naar huis’, zeggen ze tegen Jezus. Maar zijn antwoord is wel heel bijzonder: ‘Geven jullie ze maar te eten’. Nou, dat zal niet gaan, Ze hebben toevallig 5 broden en 2 vissen, Die ze met zijn twaalven onder elkaar zouden verdelen. En dan voltrekt zich die wonderbaarlijke scene: Jezus neemt die 5 broden en 2 vissen, zegent ze  en zegt tegen die twaalf ‘ ga maar uitdelen’. En zo gebeurt: iedereen krijgt genoeg, ja, meer dan genoeg, er blijven nog 12 korven over voor de voedselbank.


De evangelist Mattheus wil laten zien met dit verhaal dat delen vermenigvuldigen is. Als je bereid ben van het weinige wat hebt, te gaan delen, dan gebeuren er wonderen. Natuurlijk is datgene wat wij kunnen doen aan de wereldwijde hongersnood  ontoereikend. En toch leeft de wereld van de goedheid en solidariteit van mensen. Over de hele wereld en ook hier leven mensen die bereid zijn hun gaven in de handen van Jezus te leggen. En van daaruit gaat een spoor van compassie, van mededogen de wereld door. En het mooie is, dat ook in alle andere godsdiensten die compassie leeft: in de Islam, in het Boeddhisme, in het Jodendom: compassie. Dat houdt onze wereld overeind. Dat maakt van onze wereld een veilig thuis.

Zo zijn wij vanmorgen hier samen. Elk met zijn eigen boterhammentrommeltje. 5 en 2: vijf boterhammen en twee mandarijntjes. Of anders gezegd: met mijn eigen compassie, mijn eigen mogelijkheden. En daar staan we dan: Zullen we ze maar in Jezus’ handen leggen? En dan beginnen met uitdelen…..

Jezus doet het ons zelf voor. Destijds in zijn leven, maar ook nu! Bij de maaltijd, de communie, geeft Hij zichzelf in het teken van een klein stukje brood, voor miljoenen… Met compassie, uit mededogen. Door zijn leven te delen, vermenigvuldigt Hij zijn leven. Prachtig, als wij ook zo in het leven mogen staan. Dan wordt ons leven zinvol, heel zinvol en is het vol wonderen om u heen…. Amen

Ik wil graag afsluiten met het lied 

‘Zeven is voldoende, vijf en twee’ 

Zeven was voldoende, vijf en twee,
Zeven was voldoende voor vijfduizend
Op de heuvels langs de zee.

Zeven is voldoende, toen en nu
Zeven is voldoende, alle dagen
van ons leven, dank zij U.

Zeven is voldoende, brood en vis,
Jezus is voldoende voor ons allen
Als de kring gesloten is.

Voed ons met uw leven, vis en brood
Alle zeven dagen, Gij verzadigt
Allen met uw offerdood.

Want Gij zijt de eerste, rond alom,
Ja, Gij zijt de eerste en de laatste
Kom, o Heer Jezus kom.

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland