19/01/2020 – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

19/01/2020 – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A

(Is 49, 3. 5-6;1 Cr 1, 1-3; Ga 1, 29-34)

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

Gợi ý suy niệm:

Lời giới thiệu của vị Tiền Hô Gioan thật là lạ lẫm. Chúng ta không hiểu người Do Thái đương thời đã nghĩ gì và đón nhận ra sao trước lời giới thiệu như thế. Người ta đang mong đợi một Đấng Mesia đến giải thoát họ khỏi đế quốc đã bao năm rồi thế mà Gioan lại giới thiệu một Đấng Thiên Sai như thế. Có lẽ, nhiều người đã không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, Đấng mà Gioan muốn giới thiệu và làm chứng là Con Thiên Chúa, chứ không chỉ là Đấng Mesia. Và Gioan đã đi vào trọng tâm của sứ vụ mà Con Thiên Chúa đã nhận lấy từ Chúa Cha. Đó là chuộc tội, gánh tội cho nhân thế. Động từ mà theo bản dịch tiếng Việt là “xóa bỏ” trong ngôn ngữ gốc tiếng Hy Lạp là “αἴρω”, có nghĩa là nhấc lên, hay cất đi, bỏ đi. Thế mà, như chúng ta đã biết để cất đi tội lỗi nhân thế Đức Ki-tô không đơn giản chỉ phán rằng: ta tha thứ tội cho tất cả. Vậy thì thế nào? Thánh Phê-rô đã diễn tả: “Người đã mang lấy tội của chúng ta vào thân mình và đưa lên cây Thánh Giá, để rồi một khi đã chết cho tội, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của Người mà chúng ta đã được chữa lành” (1Pr 2,24). Vậy đó, muốn gánh tội trần gian thì trước hết Người phải mang lấy hình ảnh con chiên. Đó là hình ảnh mà Gioan lấy lại trong sách ngôn sứ Isaiah, đoạn diễn tả về Người Tôi Trung đau khổ: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7). Hình ảnh này cũng được nhắc lại trong sách ngôn sứ Giê-rê-mia: “Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con” (Gr 11,19). Chỉ một câu ngắn gọn Gioan đã diễn tả cách đầy đủ và sống động mầu nhiệm và sứ vụ của Đức Giê-su, Đấng gánh tội trần gian. Sứ vụ này được tiền báo từ trong Cựu Ước. Nó cho thấy sự liên tục trong mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa từ Cựu Ước đến Tân Ước và được hoan trọn nơi Đức Giê-su. Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, mỗi lần nghe câu: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng gánh tội trần gian”, xin cho mỗi tín hữu nhớ đến ý nghĩa của lời này, để không những đón nhận Mình Chúa cách xứng đáng mà còn sống xứng đáng hơn với hồng ân cứu độ mà Chúa dành cho mình.

LM. Joseph Phạm Duy Thạch SVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland