20.10.2019 – Chúa Nhật XXIX thường niên C, Khánh Nhật truyền giáo

20.10.2019 – Chúa Nhật XXIX thường niên C, Khánh Nhật truyền giáo (Xh 17:8-13; 2 Tm 3:14-4,2; Lc 18:1-8)
Lời Chúa: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”. Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Suy niệm: Cầu nguyện là hơi thở của người tín hữu để giúp người ta cân bằng trong cuộc sống. Có người chỉ cầu nguyện khi muốn xin một ân huệ nào đó. Hoặc có người cầu nguyện qua loa cho có phong trào nhưng lòng trí để ở đâu đó. Để giúp chúng ta sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng trong việc chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, ngày chết của mỗi người. Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn và cầu nguyện kiên nhẫn. Cho nên tất cả đời sống của người kitô hữu phải là một lời cầu nguyện không ngừng. Vì lời cầu nguyện là của nuôi linh hồn, bồi dưỡng đức tin và có sức thánh hoá con người. Qua cầu nguyện con người luôn hiệp thông với Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Nhận ra Người là Đấng nhân lành thương xót không bao giờ làm ngơ trước những nhu cầu, khó khăn và thử thách của chúng ta.
Lạy Chúa, tuy thế, có nhiều lần chúng con đã nản chí vì xin hoài, xin mãi mà dường như Chúa chẳng nghe lời chúng con cầu xin. Nhưng ơn Chúa cho chúng con hiểu rằng có nhiều điều con muốn nhưng lại không tốt cho con. Chúa nhân lành sẽ ban cho chúng con điều tốt nhất mà chúng con không ngờ. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con. Xin cho chúng con đừng mất lòng trông cậy nơi Chúa mà vội tin nhảm nhí những thần tượng do trí khôn con người nắn đúc ra.
Chúng con nguyện sẽ là trẻ thơ trong tay Chúa và hết lòng cậy trông tín thác nơi Chúa. Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland