22.12.2019–Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

22.12.2019–Chúa Nhật IV Mùa Vọng A (Is 7,19-14 | Rom 1, 1-7 | Mt 1,18-24 )

Lời Chúa: Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Suy niệm: Câu nói “người đó sai, tôi đúng” có lẽ thường là những lời tự bào chữa và bảo vệ mình khi bị đung chạm. Những câu nói trong sự vội vàng thiếu trung thực và thiếu trưởng thành thường rất dễ dàng đưa đến những thiệt hại trong các mối tương quan trong cuộc sống.

Giuse bạn của trinh nữ Maria cũng vướng vào hòan cảnh đó, nhưng ngài đẵ nhận ra những cạm bẫy nguy hiểm giang mắc khắp nơi; không biết ai là bạn, ai là thù, trong lúc phải đối diện với những khó khăn. Giuse không ngừng cảnh giác những tiếng dèm pha, tiêu cực đổ vào tai ngài. Giuse vẫn một lòng trung kiên, tin tưởng, tôn kính và yêu thương Maria người bạn mình và phó thác trọn vẹn vào sự công bằng và hướng dẫn của thần linh Thiên Chúa.

Những gì Thiên Chúa đẵ khởi sự trong Giuse cũng như trong mỗi người chúng ta, Chúa sẽ không bao giờ “mang con bỏ chợ” nhưng luôn đồng hành, bảo vệ và hoàn thành trọn vẹn như Chúa đã hoàn thành sứ mạng trọn ven nơi Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa cũng sẽ hoàn thành công trình của Ngài trọn vẹn trong Giuse và trong tất cả những ai tin tưởng, phó thác và trung thành cộng tác với Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng nhân loại.

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện, mhm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland