23.02.2020 – Chúa Nhật VII thường niên A

23.02.2020 – Chúa Nhật VII thường niên A (Lv 19:1-2,17-18; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 3:16-23; Mt 5:38-48 )

Lời Chúa “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Suy niệm: Con người sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau (giàu, nghèo, trung lưu) và trong nhiều bậc sống khác nhau (đời sống gia đình, độc thân, đi tu). Tuy vậy, dù trong bất kì hoàn cảnh hay bậc sống nào, tất cả mọi người đều có một ơn gọi duy nhất: nên thánh. Chúa nhắc nhở chúng ta trong bài đọc I: Các con hãy nên thánh (Lv. 19,2) và bài Tin mừng hôm nay: Các con hãy nên hoàn thiện (Mt. 5,48).

Con đường nên thánh mà Chúa chỉ cho chúng ta là yêu và tha thứ cho anh em. Chúng ta biết rằng, đây là điều không đơn giản, nhưng không có nghĩa là không thể.

Thánh Toma Aquino nói rằng chúng ta yêu Chúa là vì Chúa dựng nên ta. Còn ta yêu anh em là vì Chúa. Muốn yêu và tha thứ cho anh em, trước tiên ta hãy xin Chúa cho ta biết yêu Chúa thật nhiều. Nói theo kiểu của Thánh Gioan Thánh Giá trong tác phẩm Đêm Dày, thì khi người ta đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu dành cho Chúa, người ta sẽ tự động có khả năng yêu anh em. Thánh là người thích yêu, biết yêu và yêu rất nhiều. Khi yêu, người ta tha thứ. Amen

Lm Giacôbê Nguyễn Quốc Thái

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland