25.12.2019 – Kerstdag

25.12.2019 – Kerstdag

Eerste lezing (Jesaja 52, 7-10)

Tweede lezing (Hebreeën 1, 1-6)

Evangelie Joh. 1, 1-5.9-14

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.  Dit was in het begin bij God.  Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen.  En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.  Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld.  Hij was in de wereld;

de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet.  Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.

Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.  Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.  Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid.

 Overweging

Vannacht gingen we op weg naar Kerstmis 2019

en voelden we ons nauw betrokken

met die man en die vrouw, die in moeilijke omstandigheden
een Kind kregen.

Vanmorgen lezen we het geboorteverhaal van Jezus volgens Johannes.

Dat is heel anders.

Veel moeilijker ook.

Johannes heeft het minder over de details van Jezus geboorte.

Hij heeft het veel en veel meer over ons, over nu.

Misschien minder romantisch, maar wel heel reëel.

Mag ik proberen dit kerstverhaal te duiden met verstaanbare woorden.

Het begint met:

“In het begin was het Woord en het Woord was bij God”.

Ik heb wat met dit evangelie,

want de congregatie waar ik toe behoor heet ernaar.
‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’ Vandaar…

Voor Johannes staat aan het begin: het Woord.

‘In het begin was het Woord…’

Het Woord is de bron van alle bestaan.

Zelfs in de big bang mag je Gods Woord aanwezig weten.

Dat is niet in strijd met de evolutietheorie;

die bijten elkaar niet.

En net als in het eerste scheppingsverhaal

horen we hier dat eerste Woord van God:

“Licht, er zij licht”. 2 x

In het allereerste begin van het bestaan van de aarde,

toen alles nog duister en donker was,

klinkt dat Woord: ‘Licht, er zij licht.’

En de hele schepping zou daarom dat licht moeten uitstralen.

Vooral de mens zou licht moeten zijn.

Maar dat is in deze wereld niet helemaal gelukt.

Dan moet je maar in de bijbel lezen,

daarin staat beschreven hoe dat gaat,

al die verhalen over mensen

die elkaar op alle mogelijke manieren het licht ontnemen;

die van leven on-leven maken,

die elkaars levenslicht uitdoven;

Het begon al met Kaïn en Abel,

en het is nooit meer opgehouden:

uitbuiting, moord en doodslag, misbruik van mensen,

oorlog, in de steek laten, aan het lot overlaten,

willen hebben en nog eens hebben

en daardoor anderen arm en straatarm houden.

We kennen de wereld van vandaag daarin,

met zijn graaicultuur, zijn oorlogen en verkrachtingen.

Het leven wordt op die manier donker,

God is er als het ware uit verdwenen,

want als je om je heen kijkt zie je geen leven maar dood,

niet meer licht maar nacht.

Maar God geeft het niet op. !!!!!

In dit kerstevangelie klinkt opnieuw dat eerste Woord:

“Het Licht schijnt in de duisternis…”

En met Jezus komst is het Licht gekomen.

Dat eerste Woord van de schepping: ‘Er zij licht’

wordt nu werkelijkheid met de geboorte van Jezus’.

Hij probeert het opnieuw.

Daarom is God onder ons, mensen, komen wonen.

op een heel bijzondere manier verschenen,

in een mens, Jezus, geboren te Bethlehem.

een mens van vlees en bloed geworden.

Als je wilt zien wat echt leven is, echt licht,

dan moet je naar deze mens kijken,

dat kind in de kribbe en later de volwassen man Jezus.

Want als je naar deze mens ziet,

is het alsof je God zelf recht in zijn gezicht kijkt.

Deze mens, Jezus Christus,

was de eerste in wie God zo verschenen is.

Hij is dat Licht, dat in de wereld komt.

En nou komt het…

Hij is niet de enige,

Hij is de eerste van ons allemaal,

Als je Hem ziet, weet je gelijk hoe je zelf moet leven

om ook voor anderen tot licht te zijn.

Dan worden wij kinderen Gods, kinderen van het Licht.

Zo vertelt Johannes het geboorteverhaal van Jezus,

de mens in wie God verschenen is.

Hij vertelt het als ons eigen geboorteverhaal.

Hij zegt: God wordt mens in ieder mens

die licht wordt voor een ander.

Licht zijn voor elkaar.
Ik verhaal u het volgende ontroerende verhaal

Het gebeurde in een ziekenhuis ergens in het land.

In een kamer liggen twee patiënten;

de een bij de deur, de ander bij het raam.

Die bij de deur moet helemaal plat blijven liggen,

kan niet naar buiten kijken.

Die aan het raam wel.

Die bij de deur vraagt aan de ander:

kun je me vertellen wat je ziet.

En die bij het raam vertelt van de bloemen,

de kinderen die buiten spelen,

de fanfare die voorbij komt, de mooie wolkenpartijen enz.

Elke dag haalt hij als het ware de buitenwereld naar binnen.

En de man bij de deur ziet dat allemaal door de ogen van de ander.

Hij geniet ervan, terwijl hij op zijn rug naar het plafond staart.

Al die kleuren, de zon, de kinderen, de bloemen, de wolken.

Maar op een dag sterft de man aan het raam.

Die bij de deur vraagt aan de verpleegster,

of hij nu het bed aan het raam mag hebben.

Hij kan nu eindelijk rechtop zitten en dus naar buiten kijken.

Als hij dan in dat bed aan het raam ligt en naar buiten kijkt

ziet hij enkel een grijze grauwe muur.

Verbaasd vraagt hij aan de verpleegster: Hoe kan dat nou?

De vorige patiënt heeft toch zoveel moois buiten gezien.

en er mij over verteld.

‘Maar nee’, zegt de verpleegster, ‘die man was blind…..

Hij vertelde u enkel wat in hem leefde

om zo uw duisternis leefbaar te maken’.

Zo was deze blinde een licht voor de ziende.

Dit kerstevangelie laat zien,

dat er in alle donkerte en duisternis Licht is.

Het is geen fantasie of fictie,

maar een diepe werkelijkheid.

Licht, er zij licht.

En het is aan ons, om zelf Licht te zijn,

en om dat licht te laten schijnen.

Bidden wij dat ook wij ‘mensen van het licht’ mogen zijn.

Want dan is het pas echt Kerstmis. Amen.

Pater C Maas, svd

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland