2e zondag advent B

Evangelie (Mc., 1, 1-8)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

1 Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.

2Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:

Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,

om uw weg te banen;

3een stem roept in de woestijn:

Bereid de weg van de Heer,

maak zijn paden recht,

4zo trad Johannes op.

Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering

tot vergeving van zonden.

5Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit.

Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,

en beleden hun zonden.

6Johannes ging gekleed in kameelhaar

en had een leren gordel om zijn middel,

en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.

7Hij kondigde aan:

`Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;

ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.

8Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.’

KBS Willibrord 1995

Evangelielied: Kwam van Godswege  GvL 487

Kwam van Godswege een man in ons bestaan,

een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
man van Godswege, Johannes was zijn naam.

Zo staat geschreven, de heuvel moet geslecht,

geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.

Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

Doper, wat liep je in kemelharen pij,

als een profeet, wat riep die daar in die woestenij.

Doper, wat riep je daar in die woestenij.

‘Dat wij omkeren, verlaten ons domein,

beleven ’t woord des Heren en niet weerbarstig zijn’.

Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.

‘Deelt met elkander het brood van alledag,

opdat u in de ander Gods heil aanschouwen mag’.

Deelt met elkander het brood van alledag.

Volk uitentreuren gezeten in de nacht:

Gods woord zal u gebeuren zolang gij hem verwacht.

Sta te gebeuren, kom, woord, in onze nacht.

Volkuitverkoren om in het licht te gaan:

een kind wordt u geboren Messias is zijn naam.

Kind ons geboren jouw licht zal met ons gaan.

Overweging

Dierbare vrienden,

We leven in een merkwaardige tijd.

Een epidemie, die de hele wereld treft
en waar we allemaal de gevolgen van ondervinden.

Het is te vergelijken met het verhaal van de zondvloed,
die in de tijd van Noah de wereld verzwolg.

Zo heeft ook corona de wereld verzwolgen.

Toch werd er een nieuw begin gemaakt.

We kunnen deze tijd ook vergelijken met de ballingschap.

Het grootste deel van het Joodse volk is weggevoerd in den vreemde.

Alles zijn ze kwijt: geen tempel, geen priesters, geen Thora.

Het volk voelt zich verloren, alleen gelaten, hopeloos.
Ze zien geen toekomst.

Corona, quarantaine, lockdown,  onrust,

ze horen bij deze moderne ballingschap.

Net als bij de zondvloed, is de hele wereld ontregeld,
en evenzo ons eigen leven:

geen kerkelijke vieringen, of heel beperkt, geen voetbal,

geen carnaval,  geen vakanties in het buitenland,

geen zilveren of gouden bruiloften,

zelfs de doden worden schielijk en in kleine kring begraven.

In die ballingschap van toen komt er een profeet, Jesaja,
die in die ellende zijn stem verheft en het volk toespreekt:

(Kijk er de eerste lezing maar op naar).

De eerste woorden (uit de eerste lezing) komen er uit als een trompetstoot

‘Troost, troost toch mijn stad..’

Er komt een nieuwe tijd.

Het oude is voorbij.

En dan vertelt ie over iemand, die de weg zal bereiden.

Iemand die de dalen zal slechten en de hoogte vereffenen.

Er staat iets nieuws te gebeuren.

God laat zijn volk niet in de steek.

‘Als een herder zal Hij zijn kudde weiden;

in zijn arm brengt Hij de lammeren samen

en draagt ze aan zijn borst terwijl Hij de ooien voortleidt.

Een prachtige tekst die troost geeft.

Die woorden uit de profeet Jesaja  over de wegbereider

heeft Marcus gebruikt

om de rol van Johannes den Doper te verklaren.

Aan het begin van onze jaartelling leefde het Joodse volk

als in een ballingschap.
De Romeinse bezetter hield hen in een wurgende greep

Het volk ziet uit naar een bevrijder: de Messias.

En dan verschijnt er in de woestijn een merkwaardige man:

Johannes is zijn naam.

En wat Jesaja voorspelde, gaat hij doen:

de weg des heren bereiden,

de dalen vullen de de bergen slechten.

Hij heeft een grote aantrekkingskracht.

Mensen lopen naar hem toe en vragen wat ze moeten doen.

Hij predikt een revolutie,
niet om de Romeinen te verdrijven,
maar om het hart van de mens de goede richting op te wijzen.

Wat heeft hij ons vandaag te zeggen?

Nu, in deze coronatijd ? In deze moderne ballingschap?

Zou het kunnen zijn, dat deze coronatijd ons wijst

op het wezenlijke in ons leven?

We hebben ervaren, dat veel gewone dingen niet merer mogelijk waren.

En dat best zeer: geen bezoek, geen uitgaan, geen voetbal enz.

Dingen die ons leven aangenaam maken.

Maar toen dat alles tot stilstand kwam,
was de  vraag: en wat nu?

We gingen zoeken naar nieuwe bezigheden binnenhuis:

opruimen, klussen,tuin bij houden, een huisdier aanschaffen …

Menigeen goed een goed boek lezen,

en kwam tot de conclusie dat ie altijd  hard had gehold.

En nu kwam hij zijn vrouw tegen, dat was anders en nieuw.

Ook bleek hij kinderen te hebben,
die om 4 uur naar huis kwamen met allerhand verhalen.

De maaltijden werden nu momenten van uitwisseling;

ze duurden langer dan voorheen.

Mogen we zo corona vergelijken met Johannes de Doper,

die ons oproept:  draai je eens om, doe het een anders,

bereidt de weg naar een intenser leven,
weg uit de ballingschap van het gevangen zitten in onze bubbel.

Het zou mooi zijn, om van elkaar te horen,
hoe de corona je leven heeft veranderd.

Er een nieuwe richting aan heeft gegeven.

Ik denk, dat de zachte krachten van stilte, van luisteren,

van samenzijn de overhand hebben kunnen krijgen.

‘Troost troost u mijn volk’, roept Jesaja ons vandaag toe.

Bereidt de weg des Heren, is de boodschap van Johannes de Doper.

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland