3.11.2019: 31e zondag door het jaar C

3.11.2019: 31e zondag door het jaar C
Eerste lezing (Wijsh. 11,23-12,2)
Tussenzang (Ps. 145/144)
Tweede lezing (2 Tess. 1,11-2,2)
Evangelie (Lc. 19,1-10)
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok poogde een zekere Zacheüs,
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was.
Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte.
Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom, omdat Jezus daar langs zou komen.
Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.”
Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: “Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!”
Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: “Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.”
Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.”

Reflexion: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.”
Misschien spreekt de goedheid en mensenliefde van Jezus nergens zo duidelijk als bij de ontmoeting met Zacheüs. Lucas vertelt over Jezus en zijn leerlingen die hun reis naar Jeruzalem voortzetten, en nu zijn aangekomen in Jericho. Ook hier lopen de mensen uit om Jezus te zien, maar de aandacht wordt getrokken door één persoon,nl. Zacheüs.
Over hem horen we weinig fraais; hij is een tollenaar die belastingen int voor de Romeinen, maar wat erger is, hij heeft zich door oneerlijke praktijken en afpersingen verrijkt. Hij is klein van stuk wordt er vermeld dus kruipt hij in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien, en wat niemand verwacht gebeurt: Jezus ziet hem!
Hij spreekt hem zelf aan met zijn naam! Verontwaardiging bij de omstanders, een man verguist en gemeden door iedereen, wordt door Jezus herkent en mag Jezus zelfs ontvangen en ook nog aan zijn tafel! De mensen begrijpen hier niets van. Maar dan gebeurt wat niemand voor mogelijk houdt: i.p.v. van op te scheppen over de aandacht van Jezus en zichzelf nog meer te verheffen, verandert Zacheüs compleet, hij komt tot inkeer en verdeelt zijn rijkdom en wil een goed mens worden.
Wat Lucas met dit gegeven wil doen, is mij een spiegel voor houden, wat zie ik wanneer in de spiegel kijk? Zie ik dan Zacheüs en voel ik me dan ook door Jezus opgemerkt en aangesproken? Voel ik Zijn bezorgdheid over mijn leven en krijg ik dan ook een soort kick om mijn leven of mijn gedrag te veranderen, ja soms helemaal om te gooien? Er zijn bewijzen dat dat bij sommige mensen zo gebeurt, dat ze van de ene op de andere dag met heel andere ogen in het leven staan, en dat ze zich volledig inzetten voor dingen die hen daarvoor totaal niets zegden.
Misschien zie ik in die spiegel Jezus! Kan ik dan, zoals Hij, verder zien dan het uiterlijk van die ‘kleine’ mens, die een leven leidt waar ik het niet mee eens ben? Kan ik net als Hij zeggen: ‘Het is de moeite die ander beter te leren kennen, meer aandacht te geven zodat die zich volwaardig gaat voelen, en het gevoel krijgt dat hij meetelt’?
Jammer genoeg let ikzelf ook wel eens te veel op andermans gebreken, en omwille van die vervelende kanten mijd ik sommigen, ik trek een denkbeeldig muurtje tussen ons in. Maar als ik zoals Jezus ook de goede kanten van onaardige mensen zou zien, zou dat veel ‘klein’ gehouden mensen doen groeien en betere mensen doen worden.
Zacheüs is niet de enige die zich voor Jezus verstopt. “Ik ben, zegt Jezus’, gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was! Heel wat verloren mensen zouden ermee gered zijn, als ik zou willen zoeken naar hun goede eigenschappen, als ik zoals Jezus hen zou willen zien, en niet over hen maar met hen zou praten! Het zou mooi zijn als ieder van ons voor een ander een teken van Gods liefde mag zijn, door die ander te waarderen, het goede te zien en die persoon te helpen door een goed woord. Bevestig iemand en je brengt hem tot leven…
http://www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/vieringen/preek-van-de-week/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

call Svd Holland