30e zondag A: Liefde In Meervoud

Evangelie (Mt. 22, 34-40)

Toen de farizeeën hoorden dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem op de proef te stellen: `Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Jezus zei hem: `U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’

Acclamatie: GvL 270b

Overweging

Lieve allemaal,

Wat is liefde?

Je  hebt allerlei vormen van liefde.

Je heb liefde voor muziek, kunst, cultuur.

Je hebt kalverliefde en moederliefde, en vaderliefde natuurlijk,

huwelijkse liefde tussen man en vrouw,

liefde tussen mannen, liefde tussen vrouwen,

liefde voor dieren en bomen,

liefde voor God…

Er zijn eindeloos veel soorten liefde.

En niets wordt meer bezongen dan de liefde.

I love you, ich liebe dich, je t’aime….

Maar is dat allemaal liefde?

Liefde wordt vaak gelijk gesteld

met: warme gevoelens voor iemand hebben.

Als je verliefd wordt en je de ander ziet als

de ideale man of vrouw,

dan zit je zelf op een roze wolk …. Heerlijk….

Maar verliefdheid duurt heel kort

en dan pas begint de echte liefde.

De liefde van alledag.

De  echte duurzame liefde.

Liefde is vooral een beslissing om van de ander te houden,

ook als er geen rozengeur en maneschijn meer is,

maar het gewoon  een blauwe maandag is

en je geen zin hebt om op te staan.

Liefde ook na 25 jaar of nog langer.

Liefde is vooral een werkwoord.

Mooi als er dan warme gevoelens bij zijn,

maar ook als die er niet zijn.

En het woord ‘Liefhebben’

kun je enkel naar toepassen in de tegenwoordige tijd.

Ik kies er voor van jou te houden,

als het makkelijk is

én als het moeilijk is.

Liefde is te doen !!

In de telegraaf staat er elke dag een kleine tekening

met daarbij de tekst: liefde is…….

Liefde is samen de krant lezen

Liefde is de hele avond blijven dansen

Liefde is op vakantie je laptop thuislaten

Liefde is samen de hond uitlaten enz.

Maar lezend in dat grote boek, de bijbel

vindt je heel andere omschrijvingen:

liefde is geduldig en vriendelijk

liefde is niet jaloers

liefde rekent het kwaad niet aan

de liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, enz.

Dat is het ideaal, wat wij mensen nooit helemaal halen.

Maar dat hoeft ook niet.

We blijven ons hele leven in de oefenschool van de liefde.

We kunnen telkens weer opnieuw beginnen.

We zijn tenslotte tot liefde en uit liefde geschapen.

Liefde vind je in allerlei verschijningsvormen:

Liefde kan heel moedig en kordaat zijn,

als ze hand in hand gaat met gerechtigheid.

Waar onrecht heerst, zal liefde strijdbaar zijn

en het recht van de zwakken beschermen.

Dat zien we gebeuren,

als mensen opkomen tegen mensenhandel en uitbuiting,

als mensen vechten tegen kindermisbruik.

Liefde kan ook ontwapenend zijn, ruimte scheppen voor vrede.

Een prachtig voorbeeld hiervan is…

Mohamed El Bachiri, die zijn vrouw verloren heeft verloren

bij de bloedige aanslag van Brussel, enkele jaren geleden.

Een gruwelijke daad van terroristen.

Hij blijft met  twee kleine kindjes achter.

Hij schreef een boekje met als titel jihad van de liefde.

Een oorlog van liefde

Hij doet daarin een oproep

niet in de haat en vergelding te blijven steken,

maar het kwade te vergelden met liefde.

Hij zegt daarin:
Liefde kent alleen genade en vergeving

Liefde oordeelt niet, liefde is onschuldig

Hij wil dat zijn kinderen opgroeien in  vrede en niet in haat.

Dat is liefde….. en nog veel meer.

De liefde heeft een dubbele dimensie.

In het evangelie wordt Jezus gevraagd

welk gebod het grootste is.

Jezus heeft er niet veel woorden voor nodig,

als hij zegt:

`U zult de Heer uw God liefhebben

met heel uw hart en met heel uw ziel

en met heel uw verstand.

Dat is het grootste en eerste gebod.

Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’

We hebben die woorden al vaak gehoord.

Ze vormen de kern van ons leven.

We zijn  immers geboren uit liefde en tot liefde.

God houdt van ons, van u en mij.

God is Liefde, zegt Sint Jan.

En dus wij mogen zielsveel van God houden.

God houdt ook van de mens naast mij, van mijn naaste,

wie hij of zij ook is.

Dan mogen ook wij van die naaste houden.

Zo simpel is dat.

Die twee geboden / oproepen horen bij elkaar.

Het zijn als de twee longen in ons lichaam.

De beide motoren, die ons vooruit helpen.

Liefde is de energie, die we in- en uitademen.

Dat die twee bij elkaar horen

wordt ons vandaag duidelijk in de eerste lezing.

God de Heer houdt een pleidooi voor de vreemdeling,

de weduwe en wees, de arme, de noodlijdende.

Hij is daarin heel fel zelf:

als je hen slecht behandeld,

zal mijn toorn over je komen.

Roept hij Mij om hulp,

dan zal Ik hem verhoren,

want Ik ben vol medelijden…..

En op het einde der tijden,

bij het laatste oordeel

zal mij daarnaar gevraagd worden.

Wat heb je gedaan voor de kleinsten der Mijnen.

Daarop word ik afgerekend.

‘Wat is het grootste gebod?’ vroeg de Schriftgeleerde.

Het antwoord van Jezus is overduidelijk.

God liefhebben met heel je hebben en houden

en je naaste als jezelf.

Als het mij gevraagd zou worden

Kees, wat is voor jou het voornaamste gebod?

Waar gaat het jou om in het leven?

Wat zou dan mijn antwoord zijn?

Wat zou uw antwoord hierop zijn?

Denken we daar een ogenblik over na

en haal diep adem,…door uw beide longen….

Dan zul je leven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland