ALLERHEILIGEN 2020

Evangelie (Mt., 5. 1-12)

Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:

`Gelukkig die arm van geest zijn,

want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Gelukkig die verdriet hebben,

want zij zullen getroost worden.

Gelukkig die zachtmoedig zijn,

want zij zullen het land erven.

Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig die barmhartig zijn,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig die zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

Gelukkig die vrede brengen,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,

want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen

en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.

Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.

Acclamatie: GvL 260

Overweging:

Lieve mensen,
In elke huiskamer is er wel een plekje,
waar foto
s staan of hangen van mensen,
die onlangs of langer geleden overleden zijn.
Soms staat er een mooie bloe
m bij, of brandt er een lichtje.
Bij mij zijn dat de foto’s van mijn vader en moeder,
mijn twee zussen en broer,
van een goede medebroeder, enz.

Denk eens even aan de foto’s
die op je
kamer hangen: van geliefde mensen, zoals
partner, kinderen, vrienden en vriendinnen,
medebroeders, – zusters,
inspirerende schrijvers enz,
Of zomaar iemand die op uw levenspad kwam.
Probeer
je geliefde overledenen even voor de geest te halen….

Het gaat vandaag over deze mensen, belangrijk in ons leven.
Miss
chien mogen we ze helden noemen,
maar dan anders dan onze tegenwoordige helden
van de showbizz en de sport.
Die zijn vaak weer gauw vergeten.

Maar wij hebben een ander soort helden,
mensen,
die ons iets moois hebben nagelaten.
Het zijn de mensen die heilig =
heel zijn,
waar het goede van afstraalt.
Ze zijn vaak op een stille en ongekende manier heilig..
Een heilige doet het doodgewone op een buitengewone manier.
Soms onzichtbaar en in stilte.
Naar een held kijk je op, applaudisseer
je,
hij
/zij wordt gehuldigd op het bordes van het standhuis,
zoals de winnaars van de gouden medailles na de Olympische Spelen.
Met veel tam-tam en gejuich.


Rond het leven van een hele mens is het vaak stil,
geen grote woorden en dikke toespraken.

Wel een verzuchting: Goh, zo’n mooi mens en toch zo heel gewoon’.

Ja, gewoon, een heilige word je
in de keuken, achter het  bureau,
aan de machine
, in een crèche, in de gezondheidszorg,                                 tussen de boeken, in de auto, zomaar op straat:
heilige op een paar vierkante meter …

Vandaag vieren we de grote gemeenschap van hen
die
hun leven hebben voltooid en ons tot voorbeeld waren.
Zoals in de eerste lezing geschreven staat:
’Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen’.
Van Abraham, de eerste gelovige,
tot
de coronaslachtoffers, die vandaag zijn overleden.
Wie zijn zij?

Het evangelie heeft het over de acht zaligheden.
Die mensen worden zalig geprezen,

die in hun leven gewoon eenvoudig waren,
die barmhartig waren,
die zachtmoedig waren,
die zuiver van hart waren.
En ga zomaar door.
Dit zijn ook de eigenschappen van die mensen
waarvan wij de foto’s op onze kamer hebben staan.

En dat zijn ook de eigenschappen van de (grote) heiligen,
die toevallig meer in de schijnwerpers hebben gestaan
en dus heilig zijn verklaard.

Feitelijk hebben die kleine en grote heiligen
ons
een kostbare erfenis nagelaten:
Ze hebben ons het leven gegeven, zoals onze ouders.
Het geschenk van de vriendschap
, van onze vrienden.
De inspiratie
en wijsheid, van wie ons hebben gevormd.
Blijdschap en vreugde
, van wie ons hebben opgebeurd.

Het is daarom vandaag een dag van dankbaarheid.                                      Laten wij al die mensen eren                                                                                 en goede herinneringen aan hen met elkaar delen.

En dan mag onderstaande tekst ons helpen
om met nieuwe ogen naar hen te kijken:

Vandaag erkennen wij het wonder van alle vaders en moeders
die het normaal vonden voor hun kinderen te zorgen,
ook als ze hen pijn deden door hun levenswandel.

Vandaag zeggen wij dat er poëzie stak in het leven
van die mensen die nooit een gedicht maakten,
maar wel klaar stonden voor ieder die hen nodig had.

Vandaag zeggen we, dat er muziek stak in het leven
van al die mensen, die nooit een lied hebben gecomponeerd,
maar door hun blijheid anderen blij maakten en moed inspraken.

We danken God voor al die mensen
Die ons hebben geïnspireerd, ieder van ons persoonlijk.

One thought on “ALLERHEILIGEN 2020

  • mei 19, 2021 at 1:15 am
    Permalink

    saya selalu memperhatikan buku sejarah singkat, setiap pengikutnya selalu memakai pakaian yang tertutup dan rapi. kenapa jaman sekarang pengikutnya memakai pakain yang sangat jauh berbeda dengan para pengikutnya pada jaman dahulu

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland