Aswoensdag 26 februari 2020

Aswoensdag 26 februari 2020

Joel 2, 12-18, Evangelie Mt. 6,1-6, 16-18

‘Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen.’
Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. 2Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. 3Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet, 4opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.  5. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen; voorwaar Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen! 6Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

16 Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen. 17Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht, 18 om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Korte overweging

 Mijn dierbaren,

Carnaval is voorbij.

We hebben het leven gevierd, ieder op zijn eigen manier.

De 40-dagentijd breekt aan.

In vroegere jaren begon dan de vastentijd met strenge regels,

van wat je mocht eten en hoeveel.

De meesten van ons zouden vanwege de leeftijd

niet meer verplicht zijn zo te vasten.

De tijden zijn veranderd.

Het gaat nu meer om de innerlijke houding:

om naar onszelf te kijken, waar we staan.

Hoe onze houding is tegenover mijn God, mijn naasten en mijzelf.

Deze tijd kan een oriëntatiepunt worden.

Een tijd van rustige bezinning

om over de muur van ons eigen leven heen

te kijken naar buiten.

Ramen en deuren opengooien
en zien wat er dan gebeurt.

Goed verwoord in deze tekst:

ASWOENSDAG

Wanneer je vast,

zwaai dan de luiken

van je strakke denkbeelden wijd openen

laat een frisse wind naar binnen stromen.

Wanneer je vast,

speur naar de wortels

die je ziel verharden

en hak ze uit

tot je minzaam elkeen

tegemoet kan komen.

Wanneer je vast,

schep dan een nieuwe orde in je wereld

zodat je lotsverbonden raakt

met ieder mens

die brood of recht ontbeert.

Deel in die mate

dat zijn honger wordt gestild.

Wek hoop die

dagelijks en voor ontelbaren

een weg aanlegt naar Pasen.

Onderweg naar Pasen.

Moge zo deze komende veertig dagen

een tijd van bezinning zijn,

die ons open maakt voor de werkelijkheid van Pasen,

feest van de Opstanding. Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland