Chúa Nhật XXVII thường niên C (6-10-2019)

Chúa Nhật XXVII thường niên C (6-10-2019)
(Kb 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17:5-10)
Lời Chúa: Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con. “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: ‘Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa’, mà trái lại không bảo nó rằng: ‘Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống’.
Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm’.

Suy niệm: Niềm tin liên quan trực tiếp đến tin tưởng và trung tín. Tin tưởng ở người bạn nghĩa là tin những điều bạn mình nói là thật bởi vì mình biết lòng bạn mình. Thiên Chúa là Đấng trung tín và những gì Người làm là thật. Xin Chúa cho chúng ta biết luôn tin tưởng nơi Chúa, Đấng giàu lòng thương xót nhưng cũng là người Bạn luôn trao ban và giúp đỡ chúng ta. Đây cũng là điều các Tông-đồ xin. Chắc chắn rằng các thánh Tông-đồ luôn tin vào Thầy mình. Nhưng niềm tin của các Ngài còn chưa đủ mạnh. Nơi nào yếu niềm tin thì nơi đó yếu quyết tâm, kém tình yêu và thiếu hy vọng. Lời cầu xin: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con“ (Lc 17, 5) là lời cầu cần thiết cho mọi thời đại.
Phần hai của bài Phúc-âm nói về người đầy tớ phục vụ chủ mình cách khiêm tốn. Quan hệ chủ-tớ trong xã hội xưa xa lạ với xã hội chúng ta đang sống. Chúa Giêsu chỉ muốn nói rằng những gì các Tông-đồ làm vì Danh Chúa không làm các ngài cao trọng hơn trước mặt Chúa. Ơn gọi làm môn-đồ là ơn thiên triệu, xuất phát từ Thiên Chúa. Những gì các Tông-đồ có thể làm được đều là do Thiên Chúa ban cho.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland