Hoofddorp

Communiteit Hoofddorp

Sinds 2018 actief in de Parochie “Johannes de Doper”. Deze wordt in de loop van 2022 volledig overgenomen door de S.V.D. Enkele naburige parochies zullen in een latere fase er waarschijnlijk aan worden toegevoegd. Twee medebroeders werken fulltime in de parochie. Verder is er plek voor SVD “taal-studenten” die er begeleiding krijgen. Vanwege de aanwezige “Bijbeltuin” en religieuze boekwinkel heeft een derde medebroeder de taak het Bijbelapostolaat te bevorderen. Begeleiding van migranten en migrantengemeenschappen (de helft van de bewoners van deze streek is van niet-Nederlandse afkomst), begeleiding van en samenwerking met de vele geëngageerde leken en jongerenpastoraat zijn belangrijke uitdagingen.

call Svd Holland