De Lente van Nieuwe Hoop

Op 21 maart is de lente officieel begonnen.  Maar al langere tijd hebben we kunnen genieten van de ontluikende natuur: het frisse groen, de pracht van zoveel schakeringen in de kleurenrijkdom van de bloemen. De lente is opgestaan uit de winterslaap, begin van nieuw leven. De dagen worden langer en het verlangen om naar buiten te gaan groeit. Maar vanwege de coronacrisis is dat niet aan ieder van ons gegeven. We worden gevraagd, als het enigszins mogelijk is, thuis te blijven. Voor velen onder ons is dit dringende verzoek misschien moeilijk om te volgen. Het is dan ook goed om ons bewust te zijn dat deze beperkingen bedoeld zijn voor ons eigen goed en het het welzijn van de gemeenschap.

Hoewel de lente van dit jaar heel anders is, want wij kunnen niet ten volle van de fraaiheid van de lente genieten, blijven we leven in  verwachting en hoop. We hopen dat deze crisis overwonnen zal worden, dat we lessen mogen trekken uit deze crisis en onze levensstijl veranderen waar nodig.

Misschien zouden we onze huidige situatie kunnen vergelijken met de situatie van de Emmaüsgangers en de andere leerlingen van Jezus.   Het evangelie van de derde zondag van Pasen,  afgelopen zondag dus, vertelt ons daarover. Na hun diepe teleurstelling en droefheid over de kruisdood van Jezus, ervaren ze  nieuw leven en hoop door de persoonlijke ontmoeting met de Verrezen Heer. Ze herkennen Hem in het breken van het brood en  ze zeggen “Brandde ons hart niet in  ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot”. Hun hart was vol van vreugde en blijdchap en is een begin van nieuw leven.

Laat Jezus ook onze reisgenoot zijn, special in deze tijd van crisis.  Hij is altijd aanwezig in ons midden. We blijven bidden dat wij op een dag een ‘echte lente’ zullen ervaren. We blijven aandacht hebben voor elkaar, en in het bijzonder voor  mensen die ons hulp nodig hebben. Want in hen kunnen wij ook Jezus erkennen. Blijf goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Hier deel ik ook met jullie allemaal de litanie van de lente.  Misschien troostend en bemoedigend in onze tijd.

Lente Litanie

O Morgenster, geweldig licht

dat ons doorschittert en verlicht:

Ave Maria

Alwaar het licht de aarde raakt

bloeit alles open en ontwaakt:

Ave Maria

De sappen stijgen in de stam

het licht blinkt op de heuvelkam:

Ave Maria

Ivoren Toren, koele bron

de knoppen barsten in de zon

Ave Maria

Uit elke prille vogelstem

weerklinkt de lof van Bethlehem:

Ave Maria

Uit ieder geurend bloesembed

ontstijgt de geur van Nazareth

Ave Maria

O hart der Geestelijke Roos

dat God tot Gulden Huis verkoos:

Ave Maria

O Spiegel der Gerechtigheid

die d’oorzaak onzer blijdschap zijt:

Ave Maria

Hebt gij het vogelkoor gehoord,

Ivoren Toren, hemelpoort?

Ave Maria

De Aarde houdt haar adem in

voor aller moeders koningin

Ave Maria

(Pieter G. Buckinkx)

 

Pater Rian Supardi, SVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland