Den Haag

Communiteit Hircos

De Haagse Internationale Religieuze Communiteit “HIRCOS” werd opgericht in 1995 als een gezamenlijk project van de SVD en de zusters SSpS in de Haagse Schilderswijk. De huidige bewoners zijn allen SVD-ers. Drie van de vier zijn werkzaam in parochies, met name Den Haag Zuid, Den Haag Noord en in de Franstalige parochie “Tous Les Saints”. De vierde is met emeritaat en neemt waar als wenselijk. Allen besteden aandacht aan het migrantenpastoraat, terwijl aandacht voor kwetsbare mensen o.a. ligt bij de wekelijkse maaltijdbereiding voor dakloze mensen, tezamen met de zusters SSpS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

call Svd Holland