Provinciedag 2017

Elke Jaar houden de SVD-NEB Provincie een provincie dag waarbij alle medebroeders en vrienden van de SVD in de NEB Provincie worden uitgenodigd. Dit jaar is het heel bijzonder met drie jubilarissen erbij (Avin Kunnekadan 25 jaar, Marianus Jehandut 25 jaar, Wim Giesen 40 jaar). Het was een inspirerende dag om mensen ook te ontmoeten en leren te kennen vanuit de veel verschillende kanten van de NEB Provincie.

Tegelijkertijd, deze keer hebben ook wij veel nieuwe gezichten bij zich. Met de aankomst van de nieuwe SVD medebroeders dit jaar namelijk P.Matthew uit India, P.Gilbert Razon uit de Filippijnen en P.Anthony Tran uit Vietnam. Wij hopen dat wij nog in de toekomst meer kracht en zegening moge krijgen om verder te gaan met de missie van God.

Hierbij Posten ook wij het prachtige artikel van onze provincie begeleider Wim van der Steen over de provinciedag:

SVD-Provinciedag 5 juli 2017:

“Geloven in de oogst die wij niet zien”(Mgr. Oscar Romero)

07.30 uur
Opstaan voor een speciale dag: de 43e SVD NEB-provinciedag. Een feestelijke dag waarop (bijna) alle medebroeders van de Nederlands-Belgische provincie van de SVD en medewerkers elkaar ontmoeten. De laatste jaren wordt op deze dag de SVD-familie uitgebreid met een delegatie van vrijwilligers. Vrijwilligers die op de een of andere manier de medebroeders in het Missiehuis in Teteringen en in de missionaire communiteiten ondersteunen. Een zo’n vrijwilliger ben ik. Samen met mijn vrouw stappen we dadelijk in de auto om vanuit Schiedam naar Teteringen te rijden, naar Park Zuiderhout, naar het Missiehuis Franciscus Xaverius.

 

10.10 uur
We rijden de oprijlaan van het Missiehuis op, tussen de majestueuze bomenrijen links en rechts. Even later zijn we in de feestzaal, de Bieenkorf. Daar staan de koffie en het gebak al klaar. We begroeten de al bekende medebroeders en ook een ten opzichte van vorig jaar toegenomen aantal vrijwilligers. Mooi om ook met de vrouwen achter enkele mannen die veel tijd in hun SVD-vrijwilligerswerk steken kennis te maken. Tegen kwart voor elf is de zaal goed gevuld.

 

11.00 uur

Op weg naar de kapel in het Missiehuis. Een mooie, grote kapel, goed gevuld. Menige parochie zou jaloers zijn op zo’n mooie ruimte.

De Provinciedag starten we met een eucharistieviering. Een viering waarin we God danken. Danken voor al het werk wat de SVD-medebroeders maar ook de medewerkers en vrijwilligers mogen doen, werkend in de wijngaard van de Heer. Een viering ook waarin we God danken voor vijf mooie priesterjubilea: Joep Heinemans en Wim Giesen (beide 65 jaar priester), Wim de Jong (60 jaar priester), Marianus Jehandut en Avin Kunnekkadan (beide 25 jaar priester). Marianus en Avin komen uit respectievelijk Indonesia en India. Zij zijn de exponenten van de groep van buitenlandse jonge medebroeders. Missionarissen, anders gezegd, mannen die in Nederland de idealen van Arnold Janssen, stichter van de congregatie SVD, willen uitdragen. Hun ideaal: er zijn voor mensen voor wie ze nodig zijn, mensen aan de onderkant van de samenleving, mensen die in de oude kerk niet meer de religiositeit en spiritualiteit vinden waarnaar ze wel verlangen, migranten, vluchtelingen, jongeren. Mooi en ontroerend ook dat in de viering liederen gezongen worden in drie van de landstalen van deze jonge, buitenlandse medebroeders.

In de viering horen we over het thema “Geloven in de oogst die wij niet zien”. Niet altijd zijn de vruchten van het werk wat door medebroeders en vrijwilligers gedaan wordt, duidelijk en helder. Soms is het alleen maar zaaien, soms zijn er alleen maar heel prille beginnetjes van wat gezaaid is. Dan is het belangrijk om te blijven geloven in de zin van het werk dat gedaan wordt. Wanneer de oogst komt, is vaak niet duidelijk. Dat die zal komen, met Gods hulp, is echter een zekerheid!

 

12.30 uur

We zijn weer in de feestzaal, waar medewerkers van het Missiehuis een heerlijke koffietafel verzorgen. Er is tijd voor contact met de mensen met wie we aan tafel zitten: een senior medebroeder uit het Missiehuis, vrijwilligers uit Maassluis, een jonge medebroeder uit India.

Lekkere broodjes, maar vooral mooie gesprekken, ook over de motivatie en de bevlogenheid om actief te zijn voor de SVD.
Aansluitend is er een toespraak van de provinciaal, Pater Avin Kunnekkadan SVD. Na het fêteren van de jubilarissen geeft ook hij aan hoe het thema van de dag in het werk van de congregatie terug te vinden is. Ook geeft hij aan hoe en wat er op dit moment “gezaaid” wordt om in de toekomst te kunnen oogsten. Een toekomst waarin steeds meer de transitie plaats vindt van missie in het buitenland naar missie in het binnenland: Nederland en België. Een transitie waarin de jonge, buitenlandse, medebroeders een steeds grotere rol gaan spelen. Een transitie waarbij hopelijk ook vrijwillige leken een rol van betekenis kunnen gaan spelen. Zij kunnen door hun ondersteuning naast de jonge medebroeders staan en zo het aantal werkers in de wijngaard van Heer uitbreiden. Door hun betrokkenheid bij de SVD kunnen zij, als een lekenbeweging, meehelpen de idealen van Arnold Janssen verder vorm en inhoud geven.

 

14.00 uur

We hebben tijd voor ons zelf, tijd om bijvoorbeeld wat te wandelen door de tuin. Op de grote ruimte die destijds achter het Missiehuis lag, staan nu de gebouwen van Park Zuiderhout, het woon- en zorgcentrum. Ook ligt er een golfbaan met 18 holes – een golfbaan waarvan door veel mensen uit de omgeving (maar ook daarbuiten) druk gebruikt gemaakt wordt. En er ligt een begraafplaats, waar de vele kruisen van de graven van medebroeders staan, maar ook de lange rij in steen gebeitelde namen van Nederlandse medebroeders die in een van de missielanden overleden zijn en ook daar zijn begraven. Indrukwekkend. Een getuigenis van de meer dan vijfhonderd Nederlandse jonge mannen die hun leven in de 20e eeuw in dienst hebben gesteld van de SVD en daarmee van de medemens en het evangelie. We staan er even, denken, bidden, en zijn stil. Indrukwekkend, anders kan ik het niet noemen.

Nog even op een bankje in de zon. Dan weer terug naar de feestzaal, voor de afsluiting van de dag.

 

15.30 uur
We brengen met elkaar een gezellig uur door met zang en dans en een mooie video waarin drie medebroeders de essentie van hun werk aangeven, van hun SVD-er zijn. Ook zijn er spontane bijdragen van medebroeders en de lekenvrijwilligers, van een serieuze boodschap via een spontaan lied tot een witz, een grap of anekdote.

Tegen kwart voor vijf zijn we aan de beurt om gebruik te maken van een heerlijk koud- en warm buffet. Het smaakt geweldig. Onvermoeid dragen medewerkers van het Missiehuis drankjes aan om de maaltijd te begeleiden.

Wat ook geweldig is, zijn de gesprekken die we hebben. We zitten aan tafel met twee vrijwilligers uit Amsterdam, met de rector van het Missiehuis en met een van de Benedictijnen die vanuit het Missiehuis aangeschoven is. We leren elkaar zo beter kennen. We ervaren zo dat we, elk vanuit onze eigen achtergrond, als vrijwilliger bijdragen aan het werk van de SVD. De eerste zaadjes van wat ooit een lekenbeweging moet worden, zijn gezaaid. Een druppeltje olie op het water, wat langzaam aan uit kan groeien tot een grote vlek. Een grote groep van vrijwilligers die de jonge, buitenlandse medebroeders bij kunnen staan in hun werk hier in Nederland. Het voelt fijn dat ik er nu al deel van kan uitmaken.

 

18.45 uur

We zijn onderweg in de auto, op de terugreis naar Schiedam, al weer in de buurt van de Moerdijkbrug. Moe maar voldaan, zoals dat heet. Het is een mooie dag geweest, met leuke ontspanning, maar ook gedachten om verder over na te denken. Ook veel gesprekken en indrukken. Kortom, een dag waarin we ons meer en meer onderdeel zijn mogen voelen van de grote familie van de SVD NEB-provincie.

 

 

Wim van der Steen.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland