Heilige Drie-eenheid: 7 Juni 2020

Hoe ervaar je de Heilige Drie-eenheid in je leven?

Lieve dierbaren,

Wij komen allemaal uit een gezin. In een gezin zijn er drie belangrijke personen

aanwezig: vader, moeder en kind/kinderen. Deze drie personen vormen samen het

gezin. Dat is drie in één. Alle drie personen hebben hun eigen positie en functie in

het gezin. De ouders zijn de leiders en de hoeders van het gezin. De kinderen zijn

geboren uit de moeder en de vader. De vader en de moeder zijn één geworden in

hun kinderen. Kinderen zijn de spiegel van hun ouders. Alle drie personen zijn nauw

verbonden van en met elkaar. Ze gaan samen optrekken, en samen gaan ze verder

naar de toekomst toe. Elke dag zijn ze in verbondenheid met elkaar. Mooi!

Dit gezinsbeeld is het ook het beeld van onze God. Wij geloven in de heilige Drie-

eenheid. Onze God, in wie wij geloven, heeft drie belangrijke elementen: Vader,

Zoon en Heilige Geest. Zoals in het gezin, vormen de drie elementen samen de

heilige Drie-eenheid. Alle drie elementen zijn even belangrijk. Ze hebben hun eigen

positie en functie in de heilige Drie-eenheid. God de vader is de Schepper van alles.

De Zoon, Jezus Christus is de Redder van de wereld en de Redder van alle mensen.

De Heilige Geest is de Trooster voor alle mensen die in God geloven. Die Heilige

Geest hebben we op de afgelopen Pinksterzondag opnieuw mogen ontvangen.

Daarom mogen we blij zijn, want we mogen deel nemen aan het geloof in de heilige

Drie-eenheid.

Wij vragen onszelf af: hoe ervaren we de heilige Drie- eenheid in ons leven? Het

antwoord is eigenlijk eenvoudig, heel simpel en heel concreet. Wij zijn deze viering

begonnen met het kruisteken: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige

Geest. Vanaf dat moment is de heilige Drie-eenheid in ons midden aanwezig, en

vanaf dat moment treden we al binnen in Gods ruimte of in Gods wereld.

Wij spreken de Naam van God, keer op keer verder uit, tijdens deze viering.

Daardoor is God, werkelijk sterk en voelbaar aanwezig in ons midden. Hij is in ons

midden aanwezig als de Schepper, de Redder en de Trooster voor ons allen. Wij

mogen blij zijn om dit nu opnieuw te mogen horen.

De heilige man, Arnold Janssen, de Stichter van mijn religieuze orde – SVD, en de

religieuze orde van onze zusters die in de Annabon wonen, heeft ooit deze woorden

gezegd: “Als we tot God, de Vader bidden, bidden we ook impliciet tot de Zoon,

Jezus Christus en tot de heilige Geest. Want alle drie zijn één. En als je tot God, de

Zoon bidt, bidt je ook impliciet tot de Vader en tot de heilige Geest. Zo is het ook, als

je tot de heilige Geest bidt, bidt je ook impliciet tot de andere twee. Alle drie

elementen van God hebben we hard nodig in ons leven, zeker in deze corona crisis.

Daarom zeggen we dat God een mysterie is. Zijn aanwezigheid in ons leven is ook

een mysterie. Je kan Hem ervaren met je hart en je verstand. Men zegt dat ons

verstand te klein is en tekort schiet om Gods mysterie volledig te verstaan. Daarom

hebben we daarvoor ons hart nodig. Ons hart en ons verstand hebben we nodig om

Gods mysterie te kunnen doorzien of te begrijpen.

De samenwerking van beide elementen zijn heel essentieel voor elke mens om Gods

mysterie proberen te verstaan en het met hart en ziel te geloven.

Ik vraag me af: hoe ervoeren de mensen in de tijd van Mozes dit? De eerste lezing

uit het boek Exodus geeft ons het antwoord: op de berg Sinaï kwam God neer vanuit

een wolk. Hij ging naast Mozes staan. Mozes riep de Naam van de Heer uit. En de

Heer ging vóór hem langs en riep uit: De Heer! De Heer !

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Mozes zei tot Hem: trek

Heer met ons mee, ook als dit volk onhandelbaar is. Geef ons vergeving voor onze

schuld en maak ons tot uw eigen bezit. Liefdevol en genadig luisterde God naar

Mozes. Op deze manier kwam God in het leven van Mozes, de leider van de Exodus

beweging.

En het evangelie vertelt ons een andere ervaring, namelijk hoe Nikodemus Jezus

ontmoette. Deze woorden zei Jezus tot hem: ‘want God had de wereld zo lief, dat Hij

zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft.’ Door deze woorden geeft Jezus aan ieder van ons iets

belangrijks mee in ons leven. Hij weet dat ons leven verder gaat dan de dood. Deze

boodschap bemoedigt en troost ons, wanneer wij geconfronteerd worden met de

dood van onze geliefden en vrienden.

Lieve parochianen, de heilige Drie-eenheid ervaren we niet alleen in de wereld

waarin we nu leven, maar ook in het leven ná de dood. De dood zal ons nooit

scheiden van de liefde van de Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Laten

we het even stil maken in ons om de kracht van de heilige Drie-eenheid in ons hart

opnieuw te mogen ontvangen. Op deze manier kunnen we zelf ervaren dat de heilige

Drie-eenheid, één is met ons. Hij gaat altijd met ons mee in dit leven. Amen.

Pater Marianus Jehandut, SVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland