Meditatie voor Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Meestal spreken priesters, maar vandaag zal ik met jullie mediteren over de laatste woorden van Jezus. Wij staan stil bij de laatste woorden van Jezus aan het kruis, bij de betekenis van zijn lijden en dood, van zijn hele leven voor ons. Onze God in Jezus is ons voorgegaan met vragen en twijfels, gevoelens en noden van alle mensen. Moge deze woorden ons inspireren. 

Opening Gebed 

Samengekomen op dit uur rond het kruis luisteren we naar 

de Stem die tot ons komt in de verhalen uit de Schrift. 

De dag om stil te staan bij het lijden en sterven van de redder 

van de wereld. 

De dood heeft in Hem nooit het laatste woord. 

Gisteren niet, vandaag niet, morgen niet. 

Door het lijden van de ENE brengt God verzoening voor allen. 

Dit geeft velen de kracht lijden te doorstaan en uit te zien 

naar een wereld waarin iedere traan gedroogd en alle pijn 

verdwenen zal zijn. 

Weest niet ongerust…er is hoop. 1

1.) “MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ IN DE STEEK GELATEN? 

Mijn God, waarom verlaat Gij mij? Waarom hoort Gij mijn smeken niet? Dag en nacht klinkt mijn geschrei, maar Gij, mijn God, Gij luistert niet. Mensen staan alleen in hun bittere nood. Troosteloos is soms de eenzaamheid, verscheurd het hart door ruzie, scheiding, twist, verward door zoveel plotse en onbegrijpelijke dingen. Soms twijfelt een mens ook aan zichzelf, en aan alle dingen. Maar Jezus heeft één huis waar hij zich thuis weet, ook al hoort hij doorheen al zijn emoties zijn vader niet, en ziet hij hem niet klaar staan met open handen. Maar hij roept hem, troosteloos, en klampt zich aan hem vast.

Stilte 

1.Ken ik mensen die een eenzame strijd doormaken die door een crisis heengaan? 

2.Hoe kan ik mensen nabijer zijn in hun verdriet of angst? 

 

2.) “VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZE DOEN!

Jezus bidt. Hij bidt niet voor zichzelf. Hij bidt voor zijn medemens in nood, in verwarring, in wanhoop. Ondanks zijn eigen pijn opent hij zijn hart voor de andere. Hij vraagt vergeving. Hij vraagt dat God zijn hart zou openen voor hen, want hij weet dat God liefheeft. Ja, zelf Liefde, heeft hij ooit gezegd: “Heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken, en bid voor degenen die je smaad toebrengen.” Vandaag doet hij het. Dat kan alleen iemand die heel bewust oneindig kan vergeven.

Stilte 

1.Hoe bid ik eigenlijk? Zit er nog passie in mijn gebed of is het sleur? 

2.Is bidden voor mij een licht of komt het diep van binnen? 

 

3.) “IK BELOOF JE, VANDAAG NOG ZUL JE BIJ MIJ ZIJN IN HET PARADIJS!” 

Met het sterke geloof van Jezus in een leven na de dood omarmt Hij nu ook de zondaar die zijn fouten beseft. Hij geeft hem niet alleen vergeving maar geeft hem hoop in wat komen gaat. Geen enkel leven is zinvol. De dood van het lichaam is pijnlijk en wreed voor de stervende en voor de nabestaanden, maar toch is het slechts een tussenstap. God blijft immers God, ook na de dood, na de misstap. Altijd blijft er een nieuwe horizon. 

Stilte 

1.Hoe beleef ik mijn geloof in de anonieme menigte van elke dag? 

2.Hoe beleef ik mijn geloof in Jezus op straat, in de winkel, op school, op mijn werk in het verkeer? 

3.Ben ik bang voor de openbare mening of zie ik deze als een uitdaging om voor mijn vriendschap met Jezus uit te komen? 

 

4.) “VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST!”

Een avondgebed voor het leven, en het rustig en vol overgave uit handen geven. Geen paniek en angst meer, maar vertrouw vol het leven in Gods handen leggen. Dat doet Jezus. God is niet ver, maar nabij. Als mensen zich gekwetst voelen, eenzaam zijn, als het leven zwaar wordt, als mensen slachtoffer worden van geweld en willekeur, dan kunnen wij vertrouwen op God. Misschien slagen zij dan ook weer het vertrouwen in de medemensen te herwinnen. 

Stilte

1.Wat beproeft mijn geloof? 

2.Wat zijn mijn twijfels? 

3.Met wie bepraat ik mijn diepste vragen? 

 

5.) “IK HEB DORST.” 

“Zoals een hert verlangt naar stromend water, zo heb ik Heer mijn hoop op U gesteld. ” Jezus, kent een langzame dood, eerst geschandaliseerd, dan tot bloedens toe geslagen en verwond, doornen takken en spijkers dringen door zijn lichaam. Uitputting wacht Hem op het kruis. Het lichaam schreeuwt om drank. Miljoenen mensen op deze aarde schreeuwen ook om gehoord te worden. Sommigen wonen vlakbij, anderen veraf. Onrecht snijdt hen af van bevrijding, van een menswaardig leven en van een menswaardig sterven.

Stilte 

1.Wat heeft mijn geloof te maken met de actualiteit met de wereld waarin ik leef? 

2.Is mijn geloof een vlucht uit de wereld, of is het juist een toewijding aan een nieuwe wereld? 

 

6.) “VROUW, DAAR IS NU JE ZOON … DAAR IS JE MOEDER.” 

Als mensen elkaar nabij zijn wordt elk verdriet draaglijker, elk lijden wat milder. Zelfs zonder iets te zeggen kunnen mensen elkaar tot grote troost zijn. Na het leven blijft er geen bezit meer. Jezus beseft dit ten volle. Maar mensen die leven hebben één waardevol geschenk: elkaar. Zo maakt hij hen, zijn moeder en zijn beste vriend, duidelijk wat hen rest, en wat ze altijd hadden: elkaar. In liefde tussen mensen blijft God aanwezig. Hij is geen God van bezit, maar van mensen die van elkaar trachten te houden. 

Stilte

1.Hoe respectvol ben ik voor kwetsbare mensen? 

2.Hoe trouw ben ik in mijn relatie met anderen of in mijn huwelijk? 

 

7.) “HET IS VOLBRACHT.”

Alles is volbracht, dertig jaren verborgen leven, drie jaren openbaar leven, drie dagen lijden, drie uren doodstrijd, drieëndertig jaren mens tussen de mensen. In alles heeft Hij de Vader verheerlijkt. Het cijfer drie zegt dat de cirkel rond is, alles opgebrand, alles voltooid, tevreden lijkt Jezus met zijn leven dat voorbij is. Ook mensen zeggen wel eens “Ik ben tevreden met mijn leven tot nu toe. Ik zou hetzelfde doen.” Het is goed als mensen beseffen dat hun leven, ook al liep alles niet naar wens, toch de moeite waard is geweest. Dat brengt rust en sereniteit. 

Stilte

1.Wat betekent het voor mij Jezus nabij te mogen zijn in de pijn van zijn lijden? 

 

Bidden wij samen 

God, die wij de Eeuwige noemen, 

We bidden voor allen die hun geliefden omringen, 

naast hen blijven tot over de dood heen, hen koesteren en eren. 

Help ons te beseffen dat de dood het einde niet is, 

dat de steen wordt weggerold, 

dat het licht zich altijd weer een weg baant door alle duisternis. 

In dat vertrouwen, met dat verlangen 

vervolgen wij onze eigen levensweg. Amen. 

 

Lied: Als alles duister is 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 2x 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 

Slottekst 

Nieuw is het graf in stenen gehouwen 

begraafplaats voor een vriend bestemd 

daar zult U wachten 

zwijgen achter een gesloten muur 

drie dagen lang 

terwijl de vijand juicht 

terwijl vrienden treuren 

een verre vogel fluit 

nieuw morgenlicht weer open 

wij hopen op de derde dag 

de ochtend van een nieuw begin. 

 

Ik wens u allen een goede voorbereiding voor Pasen toe. 

P. Avin Kunnekkadan, SVD

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland