Nikodémus komt naar Jezus toe als het al donker is

Edmund Owusu,SVD

Er is niets nieuws onder de zon. Elk jaar vieren we de veertigdagentijd, elk jaar houden we boetevieringen, maar nu, in deze tijd krijgen ze toch een zwaarder gewicht, zo dichtbij staat dit alles. Vandaag staan we met de lezingen midden in het mysterie van licht en duisternis, van goed en kwaad.

Hij is op zoek naar licht, maar durft dat niet te erkennen, omdat zijn collega’s alles wat het geloof betreft belachelijk maken. Heel andere tijden, maar het zijn niet anders dan de wereld van onze tijd. Want er zijn ook nu veel mensen die achter dit licht durven niet te gaan, vanwege de angst voor vrienden, familie en ook collega’s.

Daarom is het goed om in de veertigdagentijd die spanning tussen licht en donker, tussen goed en kwaad, tussen geloof en ongeloof, niet ver weg te zoeken, maar gewoon in ons eigen leven, in ons eigen dorp, in ons eigen gezin en in ons eigen hart. Daarvoor zijn wij uitgenodigd om naar het licht te komen en in het licht te gaan staan. Dan kunnen we in die donkere wereld lichtdragers worden.

Beter dan zijn collega’s heeft Nikodémus begrepen dat de boodschap een blijde, bevrijdend en leven schenkend boodschap moet zijn voor mensen. En hij ziet dat deze jonge rabbi uit Nazareth dat verkondigt en in de praktijk brengt. Hij wil er meer van weten, hij wil een gesprek met Jezus. Toen ontdekt hij in Jezus, waar het in het geloof echt om gaat. Hij ziet dat Jezus de mensen het leven niet moeilijk maakt met strenge eisen van allerlei wetten en voorschriften zoals wij het in de eerste lezen hoorden. Hij ziet dat voor Jezus, de nood en de waardigheid van mensen dringender zijn dan een strikt naleven van de letter van de wet. Nikodémus wordt erdoor geraakt.

Wanneer jij je leven in alle vrijheid inricht, zoals Jezus dit deed, gericht op het leven en het geluk van mensen, dan groeit daarmee ook de kwaliteit van je eigen leven. En die kwaliteit van leven is duurzaam, heeft zijn verlengde in eeuwig leven. Daartoe worden we in deze veertigdagentijd nog meer dan anders opgeroepen: dat we zouden leven als echte christenen die Gods weg willen gaan. Dat we zouden kiezen voor een eerlijk leven dat openstaat voor mensen maar vooral de hiv-patiënten in Zambia.

‘Gaan waar niemand wil gaan, doen wat niemand wil doen’, is de slogan van dit jaar vastenactie. Dit jaar gaat de aandacht naar Zambia, een Afrikaans land waar het goed zou moeten zijn om te leven, maar waar dat voor heel veel inwoners helemaal niet zo is. Maar met onze hulp komen ze de nood te boven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland