IN MEMORIAM BROEDER DIRK MOOIJ  SVD
Bericht

IN MEMORIAM BROEDER DIRK MOOIJ SVD

Theodorus Petrus Mooij (roepnaam Dirk) wordt geboren op 28 juli 1925. Hij is de vierde uit een gezin van 4 jongens en 2 meisjes. Zijn ouders zijn Petrus Mooij en Alida Rood. Van de 6 kinderen is nu alleen zijn zus Bora nog over. Vader is timmerman en elektricien en tevens kassier van de plaatselijke...

18e SVD Generaal Kapittel Begint
Bericht

18e SVD Generaal Kapittel Begint

Met 151 deelnemers uit 46 landen en vijf continenten, waarvan delegaten en supereuren van 58 provincies, regio’s en missies, vertegenwoordigers van meer dan 6000 SVD Missionarissen die in 84 landen over de hele wereld werken, leden van de Algemene Raad, functionarissen van het generalaat, twee vertegenwoordigers van de zendingszusters van de Heilige Geest, 4 lekenpartners...

Het Koninkrijk van God
Bericht

Het Koninkrijk van God

Jan Holman,SVD Al vaker heb ik er op gewezen dat het bij een parabel van Jezus steeds gaat om één punt van aandacht, het zwaartepunt, de pointe van het verhaal (het in de vaktaal zo geheten tertium comparationis). Wáár ligt, met andere woorden,  het vergelijkingspunt waaruit de toehoorder kan afleiden wat Jezus  eigenlijk met deze...

Het Pinksterfeest
Bericht

Het Pinksterfeest

Hopelijk slaat u niet steil achterover als ik zeg  dat de evangelist Lucas dat pinksterverhaal  goeddeels zelf gecomponeerd  heeft. Hij maakt géén documentaire, schrijft ook géén ooggetuigenverslag.  Maar ik haast mij er aan toe te voegen dat het daarom niet minder wáár is. Lucas spreekt een taal die symbolisch en theologisch is, maar bovenal  wáár....

Nieuw Exegetisch Dagboek van Jan Holman
Bericht

Nieuw Exegetisch Dagboek van Jan Holman

Dinsdag 20 februari 2018. Vandaag is de deadline voor mijn bijdrage aan het Tijdschrift voor Verkondiging. De redactie heeft mij gevraagd een exegetische inleiding te schrijven voor de 18e zondag van dit jaar (5 augustus 2018) met als evangelielezing Johannes 6, 24-35 over ‘Jezus het Brood des Levens’. Deze tekst lijkt weer over de Eucharistie...

Een Heilige in ons Midden
Bericht

Een Heilige in ons Midden

Na een geduldig gedragen ziekbed is op Hemelvaartsdag, 10 mei, op 38-jarige leeftijd in het Missiehuis St. Franciscus Xaverius te Teteringen overleden onze dierbare: Pater Jean-Pierre Akueson SVD Adote Kpomona Yehowa Missionaris in Nederland, vanuit Togo Lomé, Togo, 22.02.1980 Teteringen, 10.05.2018 Na zijn priesterwijding in 2012 werd Jean-Pierre benoemd voor de NederlandsBelgische provincie van de...

Interculturele Samenzijn en Seminar in Steyl
Bericht

Interculturele Samenzijn en Seminar in Steyl

Afgelopen 5 t/m 6 April hielden de SVD en de SSPS een Seminar of Interculturele leiderschaap onder de leiding van Pater Gregory Pinto uit de SVD Genersalaat, het was een leerzame Studiedag met allerlei activiteiten en Talks. De uitdagingen van Interculturele leven stond centraal in de verwisselingen van ideen tussen de zusters en broeders van...

Een Samen Dragende Gemeenschap.
Bericht

Een Samen Dragende Gemeenschap.

Wat is een succesvolle gemeenschap? Dit is ook een van de grote vragen die veel mensen stellen om de groei van hun eigen gemeenschap of organisatie te meten. Dit klinkt volgens mij ook heel belangrijk nu, omdat wij binnenkort een nieuwe SVD missionaire gemeenschap in Hoofddorp willen gaan vormen. Maar ik wil ook zelf vragen,...

Broeder Thaddeüs, een onbekende broeder
Bericht

Broeder Thaddeüs, een onbekende broeder

Sinds enige tijd intrigeert mij het leven van Broeder Thaddeüs (Willem) de Leeuw. Dit om meerdere redenen : in de vitrine op het kerkhof staat hij in de lijst genoteerd als “Mijnheer “de Leeuw. Op het grafkruis staat geen vermelding van geloften. Er bestaan twee foto’s met elk een verschillend grafkruis en verschillend van het...