Zusters Ursulinen in Uden
Bericht

Zusters Ursulinen in Uden

  De pastoor van Tildonk bij Leuven, J. C. M. Lambertz, geboren in Hoogstraten in 1785, richtte in zijn parochie in 1818 een schooltje op met behulp van drie vrome juffrouwen. Het aantal vrouwelijke leerlingen (pensionaires) en juffrouwen nam toe en in 1832 legden enkelen de “eeuwige gelofte” af en onderschreven de regel van de...

Nikodémus komt naar Jezus toe als het al donker is
Bericht

Nikodémus komt naar Jezus toe als het al donker is

Edmund Owusu,SVD Er is niets nieuws onder de zon. Elk jaar vieren we de veertigdagentijd, elk jaar houden we boetevieringen, maar nu, in deze tijd krijgen ze toch een zwaarder gewicht, zo dichtbij staat dit alles. Vandaag staan we met de lezingen midden in het mysterie van licht en duisternis, van goed en kwaad. Hij...

Het Licht in de Duisternis
Bericht

Het Licht in de Duisternis

  Edmund Owusu,SVD In het midden van de veertigdagentijd richt Jezus onze blik op duisternis en licht. In deze wereld is Hij het Licht dat God heeft aangestoken. Dat licht mag in ons hart en in de donkere wereld stralen. Er is niets nieuws onder de zon. Elk jaar vieren we de veertigdagentijd, elk jaar...

Wat Doe Je Hier?
Bericht

Wat Doe Je Hier?

Sedfrey Nebres,SVD Een van de eerste vragen die ik tegen kwam als missionaris hier in Nederland was de eenvoudige vraag “wat doe jij hier?” Als jonge missionaris vond ik het toen heel schokkend. Ik zat bijvoorbeeld voor de eerste keer bij een vergadering in Amsterdam en er werd weer gevraagd “wat is jouw functie hier?”...

De 5e Zondag van de Veertigdagentijd
Bericht

De 5e Zondag van de Veertigdagentijd

Jan Holman,SVD Concentratie op (1)  een kéérpunt in het leven van Jezus  en (2) op de ‘verheerlijking’ van Jezus zijn de thema’s  van deze zondag. (1)Als je met zorg  de tekst van onze lezing uit het evangelie volgens Johannes  leest, wordt duidelijk dat het hier over  een keerpunt in het leven van Jezus gaat. Hij...

IN MEMORIAM: BROEDER PIET VAN UFFELEN  SVD
Bericht

IN MEMORIAM: BROEDER PIET VAN UFFELEN SVD

Piet wordt geboren op 5 december 1930, hij is de vierde uit een gezin van 8 jongens en 3 meisjes. Zijn ouders zijn Wilhelmus Leonardus van Uffelen en Catharina Maria Mil. Nog diezelfde dag wordt hij gedoopt. Hij vindt de datum van zijn geboorte niet fijn: ‘óf Sinterklaas óf mijn verjaardag schoot er wat betreft...

februari 21, 2018februari 21, 2018by
Het Leven van Pater Adolf Burger S.V.D.
Bericht

Het Leven van Pater Adolf Burger S.V.D.

Jan van Zeeland SVD Adolf, Otto, Karl Burger werd geboren op 8 december 1906 te Atzgersdorf bij Wenen, Oostenrijk. Op 12-jarige leeftijd was hij al wees : zijn beide ouders stierven in 1918. Zo kwam hij bij zijn tante, Anna Schmutzer. Uit het overgangsgetuigschrift van het schooljaar 1920 / 1921, gedateerd 6 juli 1921, blijkt...

februari 15, 2018februari 5, 2018by
Oorlogsslachtoffers S.V.D in Indonesië
Bericht

Oorlogsslachtoffers S.V.D in Indonesië

Jan van Zeeland SVD De oorlogsjaren 1940 – 1945 waren voor de missionarissen in Nederlandsch-Indië ( nu Indonesië) een tijd van zware beproeving. Van de 192 paters en broeders, die er begin 1940 werkten, vielen er ten gevolge van de oorlog maar liefst 179 uit. Op 11 mei 1940 interneerde de regering van Nederlandsch-Indië alle...

februari 5, 2018februari 5, 2018by
Jezus in  zijn Werkdagen
Bericht

Jezus in zijn Werkdagen

Jan Holman SVD Het éérste hoofdstuk van het evangelie volgens Marcus laat zien hoe een werkdag van Jezus er uit ziet. Daarin onderkennen we drie elementen. (1) Jezus verkondigt de Blijde Boodschap in de synagoge van Kafarnaüm . (2) Hij geneest een geesteszieke van zijn kwaal. Vandaag horen we hoe Jezus na zijn ‘kerkgang’ (naar...

januari 30, 2018februari 5, 2018by
De Ster in de Horizon
Bericht

De Ster in de Horizon

Het sluitstuk van Kerstmis is het feest van Driekoningen. In de Oosterse Kerk wordt dit feest Epiphanie genoemd, dat wil zeggen : openbaring van de Heer. De diepere betekenis van de komst van de Heer voor ons mensen wordt daar op een bijzondere manier gevierd. Voor de Joden van die tijd was dit iets ongehoords:...

januari 6, 2018januari 6, 2018by