Paaszondag 2020

PAASMORGEN 2020

 

Evangelie volgens Johannes 20, 1-9 

 

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’ Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,  maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.

 

Overweging

Mijn dierbare Paasgetuigen,

 

“Pasen! Alleluia, heft uw ogen naar het licht!!”
Dat zouden we met een gewone Pasen kunnen  uitroepen.

Maar het leven kan er somber uitzien.

Denk aan de coronacrisis die de hele wereld,
écht de hele wereld plat legt
en ons allemaal bang en onzeker maakt.

 

Dat geldt ook voor onze eigen kleine wereld,
dicht bij huis, in de buurt
die ook danig geraakt wordt door de coronacrisis:

Sociale onthouding, mekaar niet zien en spreken.                                                                

Mekaar niet eens meer mogen aanraken.
Zoveel mogelijk binnen moeten blijven.

Kunnen we wel Pasen vieren dit jaar?
Wat betekent Pasen dit jaar, anno 2020 voor ons?

 

Pasen: We gedenken de verrijzenis van Jezus uit de dood.
Het feest van de opstanding,
Hij staat op uit het graf.

Een feest waar je eigenlijk niks van begrijpt.

In de evangeliën wordt
het gebeuren zelf van de opstanding niet beschreven.
Niet omdat er geen ooggetuigen waren,

maar omdat het niet te filmen zou zijn geweest.                                                                   

Het is eigenlijk niet te begrijpen.

 

Wij, rationele mensen, willen graag weten,

wat er nou precies gebeurd is op die Paasmorgen.

We willen bewijzen zien.

Maar we mogen accepteren dat Pasen een geheim is;

een gebeuren, dat je verstand te boven gaat.

Er is geen bewijs, geen zien van ogen,

geen hoofd dat er iets van snapt.

Kortom: een gebeuren,  waar je geen woorden aan kunt geven.

 

Toch is de verrijzenis cruciaal voor ons geloven als christen.

Paulus zegt ergens:

‘als Christus niet verrezen is, is ons geloof ijdel.;’,
dwz dat dan het wezenlijke van ons geloof ontbreekt.
Het hoort toot het wezen van ons christen-zijn:
Jezus is opgestaan uit de dood.

 

Menigeen zal tegenwoordig zijn schouders ophalen

bij het woord verrijzenis.

Wat kun je daar in deze tijd mee?

Is dat bedoeld voor dwazen ? voor dromers ? 

De leerlingen van Jezus hebben er ook moeite mee.

Tot aan zijn hemelvaart twijfelen ze nog.

 

Voor mij is het enige bewijs van zijn verrijzenis:

dat liefde nooit ophoudt…….

Dat Liefde er om vraagt verder te mogen leven.

Dat die verrezen Heer aanwezig blijft. 

Dat merken de twee leerlingen van Emmaüs ook,

als ze gedesillusioneerd naar huis gaan.

Hij gaat met hen mee, maar ze herkennen hem niet.

Pas bij het breken van het brood herkennen ze hem.

Hij de Onzichtbare.

 

Maar nu: Pasen in coronatijd.

Wat kan dat voor ons betekenen?

Hoe kunnen wij, soms bange mensen,
opstaan uit deze ‘dood-‘situatie?
Wat mij moed geeft is
dat er nu al in deze bizarre en onzekere tijd
zoveel goedheid omhoog komt:
zoveel solidariteit, zoveel liefde.   
Zoveel omzien naar elkaar!!
En daarmee een groot respect voor alle zorgenden,
die zich uit de naad werken,
vaak met gevaar voor eigen gezondheid.
Het is ontroerend wat je voor je ogen ziet gebeuren.
De liefde houdt nooit op.
Dat is deze laatste weken in ons land
heel goed zichtbaar geworden.

Mag je dat een soort OPSTANDING  noemen?
Opstaan en verder gaan!

Een nieuw begin, waar het goede,
alle ruimte krijgt. 

 

Ik denk dat dit  ook in onszelf langzaam kan en mag groeien:

dat we opstaan in deze droevige tijd
om het niet op  te geven 

maar te durven doorgaan met het hart vol hoop.

Hoop, dat ook na deze ‘Goede Vrijdag’ na deze corona,
wij uitzien naar een nieuw Pasen,

naar een uitbloei van de Liefde, naar een Nieuw Begin.

 

En daarom mogen we,
op deze Paasmorgen elkaar bemoedigen.

Alleluia, heft uw ogen naar het Licht.

 

Zalig Pasen. 


-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland