Pinksterwens van Pater Avin, SVD-NEB Provincial

Beste Medebroeders,

Aanstaande zondag vieren wij in de Kerk het feest van Pinksteren. Het feest waarop de Apostelen van bange mensen, werden omgetoverd tot echte Missionarissen door de woorden van Jezus: “Ontvang de heilige Geest, gaat heen en doe wat ik u heb geleerd. Onderwijs alle volken”.
De stichter van onze Congregatie, Arnoldus Janssen had een grote devotie voor de heilige Geest en ook voor Moeder Maria. Onze stichter had altijd het gevoel dat hij zonder die Geest en zonder Maria zijn werk niet goed kon doen. Hij stichtte ook al heel gauw een zusterorde die als naam kreeg “ Dienaressen van de heilige Geest”. Deze maand is de maand van Maria en sluit af met de komst van de heilige Geest. Zondag 31 mei vieren we het feest van Pinksteren.
Jezus kon het niet alleen en had apostelen nodig om Zijn werk voort te zetten. Hij had hen verlaten, maar stuurde hen Zijn Geest. De apostelen waren allen verschillend, hadden een ander karakter, een andere levensvisie, wellicht een andere afkomst. En toch hadden zij een gemeenschappelijk doel met een zelfde missie. “ Het woord van God verspreiden”. Wij, missionarissen zijn hun opvolgers. Wij proberen binnen onze Congregatie met behulp van de heilige Geest het vernieuwingsproces voort te zetten, zoals dat door het Generaal Kapittel werd vastgelegd. Ook wij krijgen met Pinksteren een nieuwe kracht mee in de heilige Geest. Nu is het onze beurt om te werken aan Zijn Rijk. Wij zijn de nieuwe apostelen. Elke medebroeder is geroepen om zijn talenten, zijn ideeën in te brengen en te ontwikkelen waardoor hij het werk van Arnoldus Janssen, de opdracht die hij op zich heeft genomen,  gestalte  kan geven.
Wij worden met Pinksteren opnieuw verlicht met Zijn Geest om  Zijn werk hier op aarde voort te zetten. Wij moeten blijven nadenken op welke manier ieder van ons, met zijn eigen capaciteiten met die Geest kan omgaan.
Moge het feest van Pinksteren ons weer inspireren om met ons mooie werk door te gaan. Ik wens u daarbij Gods zegen toe. Weet dat ook Arnoldus Janssen veel heeft gebeden om zijn opdracht goed te kunnen vervullen. Wij vragen hem het vuur van de heilige Geest in ons brandend te houden. En moge de maagd Maria, ons aller Moeder, onze toevlucht blijven in ons zoeken en streven naar eenheid en vervolmaking.

Kunnen wij bidden tot God om naar het voorbeeld van Jezus ons steentje bij te dragen door te zien met ogen, die niet alleen kijken maar ook inzien; door met de oren niet alleen te horen, maar ook goed te luisteren; met een mond die niet alleen praat maar ook mooie dingen kan vertellen; met een hart dat niet alleen klopt, maar ook kan meeleven met anderen en maak ons elkaar tot een zegen. En zo kunnen wij de nieuwe apostelen zijn!
Ik wens u een Zalig Pinksteren.Uw medebroeder
Pater Avin Kunnekkadan, SVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland