Pinksteren 2020

Evangelie: Johannes 20, 19-23

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.  Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”  Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Overweging

Op het station in Breda

was ooit een poster opgehangen  met als tekst:

‘Jezus redt;’

Iemand had er met een viltstift achter geschreven

‘Jezus redt het nooit;’

Een tweede had er nóg een woord aan toegevoegd:

‘Jezus redt het nooit … alleen.’

De kortste preek, die ik ooit gehoord heb….

Ik denk, dat in die ene zin een diepe betekenis vervat ligt,

die alles te maken heeft met Pinksteren.

Jezus’ zending gaat door, ook na zijn dood.

Maar Hij heeft er ons mensen bij nodig.

Hij redt het nooit alleen….

Maar hoe had Hij dat gedacht?

Was het met zijn dood niet helemaal afgelopen? Finito!

En dan zien we elf bange leerlingen bijeen zitten:

onzeker, klein, beschaamd.

Een elftal zonder coach; een stelletje ongeregeld, zou je mogen zeggen.

Moet daar een wereldkerk uit groeien?

Niemand die er nog een cent voor geeft.

Maar op die Pinksterdag overkomt hen iets,

waar ze zelf niets van begrijpen.

Ze krijgen de Geest.

Ze krijgen een nieuwe spirit.

En bange mannekens worden moedige apostelen,

die zullen worden uitgezonden naar de hele wereld.

Maar ze kunnen pas gezonden worden,

als ze diep verbonden zijn met Hem,
die hen zijn Geest schenkt.

Als de Geest van Jezus hen bezielt.

Als Hij over hen zijn ruach uitblaast en zegt:

“Ontvangt de Heilige Geest, de ruach”.
Ruach, geest betekent spirit, adem, energie.

Wat gebeurt er dan daar op Pinksteren?

Daar in Jeruzalem gebeurt het omgekeerde

van het verhaal van de toren van Babel.

Je kent het wel van vroeger, uit de Bijbelse geschiedenis.

Mensen die in hun hoogmoed een toren gaan bouwen,

een, die tot in de hemel reikt: een echte wolkenkrabber,

een soort Twin Towers van Manhatten.

In hun overmoed  raken de mensen van elkaar vervreemd.

Ze verstaan elkaar niet meer. Ze raken mekaar kwijt.

Een Babylonische spraakverwarring is het gevolg.

Een spraakverwarring, die hen verdeelt en tegen elkaar opzet.

Wat toen gebeurde en vandaag gebeurt,

op de dag van Pinksteren, is:

dat al die mensen, die daar samenstromen,
elkaar weer verstaan.

Ieder voelt zich aangesproken:

Parten en Meden, Palestijnen en Joden,

Asielzoekers en Nederlanders.

Jongeren en ouderen.

Mensen van politiek links en mensen van politiek rechts.

De tweedeling in de samenleving verdwijnt
door die Geest, die vereent wat verdeeld is.

Pinksteren is niet een gebeuren uit het verleden.

Pinksteren staat nú te gebeuren.

Vandaag. Een heel actueel gebeuren.

De Babylonische spraakverwarring van onze dagen,

waar mensen elkaar niet verstaan,

niet willen verstaan, niet kunnen verstaan.

schreeuwt om opgeheven te worden.

Daar waar mensen elkaar kleineren, demoniseren,
elkaar veroordelen en onderdrukken

daar is de uitstorting van de Geest nodig.

Vandaag is het Pinksteren, ja vandáág.

Nu is het ónze beurt om apostel te zijn,

want Jezus redt het nooit alleen……

Juist in deze coronatijd zijn er mensen nodig,
die de moed niet opgeven en zeggen EN TOCH……….

Zij gaan verder, vertrouwend op die Geest.

Mogen ook wij vervuld worden van die Geest. Amen

 

Pater Kees Maas, SVD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland