Roosendaal

Communiteit Roosendaal

Op 1 november 2021 startte deze communiteit die wordt gevormd door 3 medebroeders. Ze wonen in een parochie die een viertal jaren geleden ontstaan is als de enige in de stad na de fusies van verschillende andere parochies. Om die reden vindt men er allerlei lagen van bevolkingsgroepen, maar de sociaal zwakkeren die dikwijls ook van niet Nederlandse afkomst zijn, vormen een belangrijk aandeel hierin. Ze bevat drie kerkplekken. Gedurende een of twee jaar zal een niet SVD-er als parochieel administrator aan het hoofd staan van het parochieel team waarvan twee van onze medebroeders deel zullen uitmaken. Het is de bedoeling dat na die tijd een SVD-er de leiding van deze parochie op zich zal nemen. Zoals het zich laat aanzien, bestaan er, behalve het dagelijks parochieel pastoraat, meer dan voldoende mogelijkheden dat de medebroeders zich aan de typisch SVD-prioriteiten kunnen wijden.

 

 

call Svd Holland