Teteringen

Communiteit Teteringen

In het Missiehuis SVD (vroegere Grootseminarie) wonen nu 22 oudere SVD-medebroeders en ook nog 18 medebroeders van 3 andere congregaties; de meesten werkten tientallen jaren als missionaris in het buitenland. Met nog 2 andere congregaties op het terrein van Zuiderhout is per 1 januari 2020 de organisatie SART (Samenwerkende Religieuzen Teteringen) opgericht met een eigen Directie, Bestuur en Participantenraad. SART neemt de zorgtaken van de drie congregaties voor hun leden over. De medebroeders houden contact met hun vroegere medewerkers, met medebroeders wereldwijd, kennissen en familie door gebed en via sociale media. Samen bidden, eten en recreatie zijn belangrijk, en ook het contact met de zes interculturele communiteiten in het land. De 22 medebroeders leven bewust samen de laatste fase van hun leven als religieus en als missionaris.

SVD in Teteringen

Teteringen is een klein dorpje in het zuiden van Nederland. Een plaats waar in de vorige eeuw ruim 500 missionarissen van de Nederlands-Belgische SVD provincie werden opgeleid en van waaruit zij over de hele wereld werden uitgezonden. Nu is het de plaats waar de medebroeders, die hun leven in alle 6 continenten hebben doorgebracht, terugkeren om de herfst van hun leven door te brengen. Een veelheid van ervaringen komt hier samen. Een schat van missionaire inzet wordt hier samengebundeld. Maar het wonderlijke is, dat Teteringen nu ook de plaats is, waar naast onze eigen SVD-medebroeders (33) religieuzen van andere orden en congregaties samenkomen: we vormen samen een gemeenschap van SVD-ers, Benedictijnen, Missionarissen van de H. Familie, Scheutisten, Paters van de H. Harten, Benedictinessen, Franciscanessen, Dominicanessen enz, (een honderdtal, samen met evenveel leken). Alles te samen een bonte familie. Zo mag Teteringen terecht ‘Kloosterdorp’ genoemd worden, waar mannelijke en vrouwelijke religieuzen, actieve en contemplatieve leden deel van uitmaken. We maken hiermee het thema waar van het komende Generale Kapittel: ‘Uit alle landen en volken, van elke stam en taal’.

Dat ervaren we in de onderlinge gesprekken, als ieder kan vertellen over zijn of haar verleden. Dat gebeurt aan tafel, in de recreatie, tijdens alle mogelijke bijeenkomsten. Maar ook onze liturgische vieringen stralen dit multireligieuze aspect uit. De hele wereld klinkt door in de gebeden, overwegingen, gezangen en riten. Al zijn de meeste bewoners niet meer in staat tot grote activiteiten, toch zijn we nog op onze unieke manier religieus en missionaris. We blijven open staan naar de wereld en leven intens mee met de vreugden en zorgen van de lokale kerken, waar we zoveel jaren onze beste krachten aan mochten geven. Dit huis blijft daarmee een huis van levend geloof en van intense betrokkenheid met de wereldkerk.

Zo mag Teteringen zijn oorspronkelijke bestemming behouden: getuigenis te geven van het Rijk Gods, waar plaats is voor volkeren uit elke natie en taal. Onze actieve rol is dan wel uitgespeeld, maar missionaris blijven we in hart en nieren. Tot we met de oude Simeon mogen zeggen: ‘Laat nu Heer volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan, mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij hebt bereid voor de volken’.

2 thoughts on “Teteringen

 • 13 december 2021 at 08:32
  Permalink

  Voor Kees Maas.
  Beste Kees
  Jouw overweging sprak mij aan. Met name de gedragsaanbevelingen. Ga er de komende tijd ook weer eens aandacht aan schenken. Vooral het tevreden zijn met je leven geeft mij momenteel kracht. Naast Theo geef ik ook extra aandacht aan twee klasgenoten die het ook moeilijk hebben. Mèt mensen praten en niet over is wel eens mijn valkuil. Spreek nu weer maar eens met mezelf af daar werk van te maken.
  Maar eerst…..mag ik samen met Ineke een boosterprik gaan halen.
  Het ga Je goed Kees

 • 11 juni 2023 at 06:06
  Permalink

  Ik ben op zoek naar Pater Adriaan Mommersteeg die op SO’A / Flores zijn leven gewerkt heeft, maar tussentijds verbleef in het missiehuis Deurne. Waar viel hij in Nederland onder?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

call Svd Holland