Vastenmeditatie ‘Omgaan met verschillen’

KNR-Jaarthema 2020: week 12 – Meditatie nummer 4 

Het jaarthema van de KNR is dit jaar ‘omgaan met verschillen.’ Omgaan met verschillen heeft onder andere te maken met open staan voor het anders zijn van de ander en met het je onthouden van vooroordelen. De vastentijd is misschien bij uitstek de tijd om ons daarin te oefenen. De KNR heeft zeven religieuzen gevraagd ons daarbij te helpen. Zij schreven een korte meditatie en gebed bij een bijbelcitaat en bieden ons daarmee een handreiking bij het beter leren omgaan met verschillen. 

OPEN OGEN EN OPEN OREN 

Bijbeltekst

Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel: alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest. I Kor. 12, 12-13 

Meditatieve beschouwing

Paulus roept de christenen van Korintië op: “Laat er geen verdeeldheid onder u zijn; Weest één van zin en één van gevoelen”. Het is ons ideaal, maar in de praktijk ervaren we voortdurend verdeeldheid in onszelf, in onze familie en in de werkkring, in deze wereld en in onze religieuze gemeenschappen. Paulus geeft als reden aan dat ieder zijn eigen vrijheid en eigen keus heeft. Dat maakt het leven complex en niet eenvoudig. Jezus Christus is onze waarheid. Wij zullen dus met elkaar met “open ogen en open oren” in gesprek moeten gaan en naar elkaar moeten luisteren. We hebben elkaar nodig. Misschien kunnen wij ons afvragen waartoe wij zijn geroepen als missionaris en als religieuzen. Wat zien we als onze opdracht? Wat kan ons helpen “onze oren en ogen” te openen? Wij streven naar een spiritualiteit van groei in de relatie met God en Jezus Christus, met elkaar en met de omringende multiculturele samenleving . De Verrezen Heer nodigt ons uit zoals in het begin van het christendom. Hij neemt ons mee in groei en navolging van Jezus Christus. We staan voor elkaar in en we dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Daarbij willen we een relatie aangaan met “open oren en open ogen”: met mensen die nog niet tot de kern van ons geloof behoren, jong en oud, mensen met verschillende culturele achtergronden; om zo het evangelie door te geven. Daarbij zoeken wij de dialoog met partners en bondgenoten in de omringende samenleving. Omdat de religieuzen niet op een eiland wonen, maar midden in de samenleving staan, blijven zij daarnaast ook actief verbinding zoeken met verschillende maatschappelijke organisaties. Het is een grote uitdaging. Enerzijds willen wij aandacht geven aan de verdere opbouw van de interculturele kloostergemeenschappen. Anderzijds zijn nieuwe impulsen nodig om ook klooster voor jongere generaties te kunnen zijn. Laten we blijven bidden voor “eenheid in verschillen”. Laten we bidden voor vrede en eenheid. Laten wij, zoals de leerlingen van Christus, Hem navolgen. Ieder met zijn eigen gaven en talenten en toch in verbondenheid met elkaar. Zo maken wij het gebed van de Heer Jezus waar, die zegt: “Dat allen één mogen zijn. Misschien kunnen wij deze meditatie eindigen met enkele vragen voor verdere reflectie. 

  1. Ben ik in staat de goede kanten van die ander in zijn anders zijn te zien en of horen en te accepteren?
  2. Kan ik omgaan met de verschillen in cultuur, generatiekloof, etc…?

Afsluitend gebed

God, als ik mijn ogen en oren gesloten houd voor Uw Liefde in de ander en in zijn verschil; als ik geen nieuwe wegen kan zoeken met hoop en inzicht, kom dan met Uw Geest, raak mij aan en open mijn ogen en oren. Maak van mij een OPEN BOEK, waaruit mensen uw blijde boodschap kunnen lezen. God, U roept ons als mens, verbonden met u en elkaar. Breng ons samen, één in Uw naam U roept ons voor Woord en Gebed Wij belijden één geloof en één Heer Breng ons samen, één in Uw naam Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar Samen verbonden in liefde.

Over de maker

Pater Avin Kunnekkadan, SVD is geboren in Kerala, India in 1960. Hij is lid van de Missiecongregatie van de S.V.D. en werd gewijd in 1992. Sinds 2016 is hij provinciaal overste van deze congregatie in Nederland en België. Daarnaast is hij actief in de parochie De Goede Herder in Schiedam. Over het thema zegt hij: ‘Elke dag heb ik iets te maken met het onderwerp omgaan met verschillen, met medebroeders uit andere landen, van een andere cultuur en een andere leeftijd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland