WEES NIET BANG (12 A)

Evangelie volgens Mattheus 10, 26-33

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. 

Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

Acclamatie

Gij hebt woorden van eeuwig leven; tot wie zouden wij anders gaan.

Overweging

Mijn dierbaren,

Jaren geleden heeft onze bisschop Mgr. Tiny Muskens een boek geschreven met als titel: ‘Wees niet bang.’ Het is een bestseller geworden. Het boek leest als een roman. Hij zegt daarin dat er in de bijbel wel 365 keer wordt gezegd: wees niet bang. Dus voor elke dag van het jaar is er die ene vitaminestoot: ‘wees niet bang’. 

Is er reden om bang te zijn? Jazeker! Als je kijkt naar wat in deze tijd op ons af komt: vreemdelingenhaat, terrorisme, racisme, uitbuiting, economisch crisis, eenzaamheid, coronacrisis, verlies van een dierbare, onveiligheid ….., dan zou je alle reden hebben om  bang te zijn.

Als ik het je vandaag zou vragen, of als ik het mezelf zou vragen: ‘waar ben je bang voor?’ dan zouden we heel wat redenen kunnen opnoemen. Zaken die ons angstig en bang maken. En daar mogen we elkaar serieus in nemen. Te midden van al die chaos en absurditeit zegt Muskens: Wees niet bang!

Ook Jezus zegt vandaag in het evangelie in feite hetzelfde: ‘Wees niet bang. Geen haar op uw hoofd zal verloren gaan; God heeft meer zorg voor u dan voor de mussen.’

Een bemoedigende boodschap voor mensen die bang zijn voor alles wat er op hen afkomt. Inderdaad, veel mensen zijn bang. En daar mogen we onszelf ook toe rekenen.

Hoe gaan we daar mee om? Mag ik proberen er een antwoord op te geven?

Angst is naast liefde een van de belangrijkste drijfveren in een mens. Beiden zijn heel krachtig en onuitroeibaar. Maar ze verdragen elkaar niet.

Wie niet opengaat in liefde, sluit zich op in angst. Liefde maakt mensen vrij, geeft moed en vertrouwen. Angst maakt ons de  gevangene van onszelf. Liefde is de beste raadgever, angst een  slechte.

Desondanks zijn heel veel mensen bang. En dat moeten we (ook) heel serieus nemen. Ook in ons eigen leven kan de angst ons benauwen. Mag ik een paar redenen noemen, waarom we angstig kunnen zijn:

Angst voor de toekomst: Wat gaat er allemaal gebeuren in onze wereld en maatschappij… Mensen die bang zijn om kinderen in deze wereld te zetten. Anderen die bang zijn werkeloos te worden en te blijven.

Of angst om een dierbare  te moeten missen, of het verlies van je gezondheid, angst om je kinderen los te laten in een toekomst die aan hun is, angst om je huis los te laten, en uiteindelijk je leven over te geven aan God. Angst om de toekomst van de kerk, angst om de relaties met God en je medemens. Er is zoveel om in deze malle wereld om bang van te zijn, en desondanks klinkt de ferme boodschap: wees niet bang. We zeggen dat omdat het tegenovergestelde van angst inderdaad liefde is.

Allereerst Liefde met een Hoofdletter. De liefde van de Vader in de hemel, die zoals het evangelie zegt ‘geen van zijn kinderen zal laten vallen, omdat Hij meer op hen let dan op de mussen’. De Vader die heel goed ziet waar zijn kinderen de mist in gaan, maar die zelf wel het overzicht heeft. Een Vader die zijn Zoon aan ons heeft gegeven, om met ons te zijn. Een Vader, die de naam draagt: ‘Ik zal er zijn voor jou’.

Mensen die zichzelf daarvoor hebben geopend, hebben daarin de kracht gevonden om boven alle angsten uit te stijgen, en zichzelf te geven. 

Denken we maar eens aan de bekende mannen en vrouwen, die in de concentratiekampen zijn gestorven: Maximiliaan Kolbe, maar ook dichterbij Titus Brandsma, Oscar Romero, Edith Stein, Hetty Hillesum, Anne Frank, en talloze onbekende, maar zeker zo moedige mensen.
Waar hebben zij de kracht vandaan gehaald om ondanks alles te beminnen? Hoe hebben zij hun angsten overwonnen? Een goeie vraag om bij stil te staan!

Dat zijn de moedigen, die ondanks hun angst bleven vertrouwen. Zij, die de verdrukking van het fascisme en later het communisme hebben overleefd, zonder innerlijk gebroken te zijn. En nog dichterbij laten heel wat dodelijk zieke mensen soms een lijdensmoed zien, waaruit een groot geloof spreekt, een grote liefde, met moed en vertrouwen en niet die verlammende (dodelijke) angst.

‘’Wees niet bang. Muskens zegt het, Jezus zegt het, maar ook de praktijk van zovele mensen zegt het. Laten wij daarin moed vinden, en de kracht om in alles te blijven beminnen. Wees niet bang, maar vertrouw…

Openen we onszelf in geloof en vertrouwen op Christus, in hoop op Gods bescherming, in liefde voor de Vader en alle mensen, die wij op onze levenswegen ontmoeten.

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland