ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN (A) 2020, Kom Helige Geest

Evangelie Joh  17: 1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.  
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. 

Overweging

 Mijn dierbaren,

Als je een bergbeklimmer vraagt,
waarom hij langs de steile wand naar boven klimt,
terwijl er toch ook een gewoon pad naar boven gaat, zal hij zeggen: ‘Dat is juist de uitdaging;
Dat geeft me juist een geweldige kick’.
Hij kiest bewust voor de moeilijkste manier, de uitdaging. ‘Die haalt het beste in mij naar boven’, hoor je hem zeggen.

 
Bij mensen in de dienstverlening is het vaak niet anders. Waarom werk je op  de I.C. afdeling,
met eigenlijk teveel patiënten, met daarbij het gevaar zelf besmet te raken? Het is toch veel gemakkelijker om ander licht werk te vinden!
Dan zullen de ogen van de verpleger of verpleegster  beginnen te schitteren en zal hij/zij zeggen: ‘Daar ligt voor mij juist de uitdaging.
Daar kan ik het beste van mijzelf in kwijt’.

 Het kan ook gebeuren in een gezin.
Dat er dan zomaar een moeilijke taak op je afkomt: Je partner wordt hulpbehoevend; of
je hebt kinderen en een van hen is autistisch of anderszins gehandicapt. Je hebt dan geen keuze; de taak komt op je af om voor ze te zorgen. Ja, je hebt geen keus, maar je kiest er bewust tóch voor. Je denkt er niet aan, er vandoor te gaan. Hier wordt een beroep gedaan op het beste in jezelf.

Zou dat ook niet voor ons allemaal gelden?
Ook wij zijn als christen, volgelingen van die Jezus,
staan voor een grote, soms zware opgave.
Namelijk in ons leven de uitdaging aan te gaan
om lief te hebben in plaats van te haten
om vergeving te schenken in plaats van te vergelden.
om te dienen in plaats van te heersen.
om vrede te stichten in plaats van te stoken.
Ja, een uitdaging!

Wij zijn geen hoogvliegers, geen stoere bergbeklimmers,
maar gewoon mens.
Wij hebben deze taak toegewezen gekregen, als déze mens.
Met mijn mooie en donkere kanten.

De uitdaging van het leven:
Voor sommigen groeit die uit tot een zware klus, een levenstaak.
Dat je je weleens afvraagt: hoe hou ik het vol?
Waar haal ik de kracht vandaan?
Ook als de taak bijna niet te volbrengen is,
zoals bij ziekte, ontslag, teleurstelling, pandemie enz…. 

Reden genoeg om op deze laatste zondag vóór Pinksteren
ons op te maken voor de komst van de Heilige Geest:                                           

Voor inspiratie, voor een nieuw inzicht, voor kracht.
Om het te kunnen volhouden, als het moeilijk is;
om niet weg te lopen, als er geen uitweg lijkt te zijn.
om de moed niet te verliezen, als we het moe worden,
zoals dat nu is in deze corona-tijd.

 Die apostelen uit het evangelie van zojuist
waren vóór Pinksteren maar bange mannekes. 

Het stelde niet veel meer voor. Net een stelletje ongeregeld, een team zonder coach. En toch waren ze door Jezus uitgekozen om zijn boodschap waar te maken. Een haast onmogelijke klus, die ze nauwelijks aan konden.
Pas toen ze de Geest kregen, werden het echte apostelen.
Die haalde het best in hen naar boven.
Toen durfden ze de uitdaging aan. 

Van zijn kracht zullen ook wij het moeten hebben
welke levenstaak ons lot ook moge zijn.

Dan zullen ook onze ogen gaan schitteren,
omdat het de moeite waard is, zo in het leven te staan.
Met hoop tegen alle wanhoop in.
Met kracht ondanks alle zwakheid.
Met vreugde, door alle tranen heen.

Daarom zullen we op het einde van de viering zingen:
“Kom schepper Geest, daal tot ons neer”. 

En mag ik er aan toevoegen: Wordt vervolgd!
Nog een week en dan is het Pinksteren.

-Pater Kees Maas, SVD-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland