24.12.2019 – Kerstnacht

24.12.2019 – Kerstnacht

Eerste Lezing (Jesaja 9, 1-3 5-6)

Tweede lezing (Titus 2:11-14)

Evangelie volgens Lucas 2, 1-14

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus. dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling had voor het eerst plaats toen Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis. ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat bij behoorde tot het huis en geslacht van David ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten om zich te laten inschrijven samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren. Zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet. want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele  volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden  in doeken gewikkeld en liggend en een kribbe.’

Opeens voegde zich bij de engel een  hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.’  En zij zongen:

 

Overweging

In deze kerstnacht willen we even onze aandacht focussen op het kind

dat 2000 jaar geleden ergens

in een uithoek van de wereld wordt geboren.

Anders dan bij de geboorte van het kind van ons koningshuis

is er geen pers aanwezig,

geen extra TV uitzending, geen dominee Ter Linde om het te dopen.

Eigenlijk helemaal niets. ….

Geboren ergens achteraf,

De wereld draait gewoon door,

er komt geen Matthijs van Nieuwkerk aan te pas.

Toch is het een belangrijk scharniermoment in de mensengeschiedenis

 

Natuurlijk, we hebben er vanuit onze behoefte aan beelden

van alles bij gedaan.
Net zoals de evangelist Lucas dat heeft gedaan:
engelen, herders, dieren.

De mens heeft nu eenmaal beelden nodig

om iets van het Geheim te kunnen begrijpen.

En wij hebben er nog aan toegevoegd:

engelenhaar, jingle Bell, een kerststal,
kerstdiner, sneeuw en nog een heleboel meer.

Want de commercie moet er ook wat aan verdienen.

Maar al die beelden mogen ons afleiden van  waar het eigenlijk om gaat.

 

Een kind, dat geboren wordt en dat van Godswege tot ons komt.

Een kind, dat een nieuw begin brengt

door zo goed als God te zijn, ja Zoon  van God

Het kondigt een nieuw begin aan

voor de wereld, die beheerst wordt door het kwaad,

 

Niet met grote woorden, maar met daden.

De supporters van Feijenoord zingen het:
‘Geen woorden, maar daden’, tot hun kelen schor zijn.

Dit kind gaat als die onbekende tank – man

staan voor de tank van het Kwaad.

David en Goliath.

Zijn houding is die van:

‘Tot hier en niet verder !’

De wereld kijkt ook nu ademloos toe…..

Een weldenkend mens doet zoiets niet.
Levensgevaarlijk.

Iedereen zal zeggen, dat dat niet kan,

tot er iemand komt die dat niet weet……

en het dus doet: het kwaad weerstaan en vrede brengen.

 

In het evangelie van vannacht zingen de engelen:
‘Vrede op aarde onder de mensen,

aan wie hij welbehagen heeft’.

Wel, dat kind wil die zware klus gaan klaren.

 

In de eerste lezing van Jesaja

wordt er al vooruit gekeken naar zijn zending.

Jesaja spreekt over duisternis,
waarin mensen verkeren.
Maar dat er een stralend licht op gaat.

En dat er vreugde is, licht, nieuwe hoop.

Want de drukkende stang op onze schouders is gebroken.

Want: een kind is ons geboren

men noemt Hem vredevorst.

 

Wat hier voorzegd wordt,

wordt in dat Kind werkelijkheid.

 

Er is duisternis, er is kwaad ook in onze wereld.
Ook soms in ons eigen leven.

En dat kan ons lam slaan.

Het is onze eigen gebrokenheid

en die van de hele mensheid.

 

En dan hebben we NU dat Kind nodig,

dat kleine manneke, dat de tanks tegenhoudt

en ons bevrijd tot innerlijke en uiterlijke vrede.

Nogmaals het gebeurt niet op spectaculaire wijze.

Maar op de wijze die past bij een Kind.

Zonder geweld, zonder haat, zonder wapengekletter.

 

En als ik kijk naar onze grote wereld
zie ik mensen die het doen:
die zich verzetten tegen de opwarming van de aarde,
die zich verzetten tegen plofkippen.,
die zich verzetten tegen kindermisbruik,
die zich verzetten tegen de wapenwedloop.

 

En in onze kleine wereld: in onszelf,

het juk van moedeloosheid, van wanhoop,

van wedijver, van ongeduld enz.

breekt hij stuk, stukjes bij beetjes

als we ons aan Hem vasthouden.

 

Kunnen wij zo Kerstmis vieren?
Natuurlijk met alle gezelligheid en plezier.

Maar ook bewust dat wij met Hem de tanks van onvrede

kunnen tegenhouden in ons leven,

en in de hele wereld

en bouwen aan een Stad van Vrede.

Dan wordt het een Zalig en Gelukkig Kerstfeest. Amen

 

Pater C Maas, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland