Haal een eens SVD-er in huis

door: Wim van der Steen

Voor mij was de orde SVD tot een jaar of drie eigenlijk onbekend. Ik wist wel dat er in Steyl, bij Venlo, aan de rivier De Maas drie kloosters staan. Een mooie plek, maar welke religieuzen daar woonden?

SVD: Gezelschap van het Goddelijk Woord
De letters SVD zijn voor mij enigszins betekenisvol geworden sinds Pater Avin Kunnekkadan deel is gaan uitmaken van het pastoraal team van Parochie De Goede Herder. Dat is me helemaal duidelijk geworden vanaf het moment dat ik pater Avin mocht gaan helpen als vrijwilliger. In het kader bij dit artikel vindt u kort samengevat waar de SVD voor staat en wat deze doet.

Buitenlandse missionarissen
De stroom van Nederlandse SVD paters en broeders is bijna opgedroogd. In de missielanden echter wordt nu geoogst wat ooit gezaaid is. In de wereld speelt de SVD als orde een rol van betekenis. Halverwege de jaren 90 is besloten om ook in landen als Nederland en België aanwezig te blijven. Vanaf dat moment zijn buitenlandse paters vanuit de traditionele missielanden naar onder meer Nederland en België gekomen.
Doel van de aanwezigheid van buitenlandse paters in Nederland en België is, kort gezegd, het volgende. De paters willen een deel van hun tijd actief zijn als parochiepastor in de diocesane parochies. Een ander deel van hun tijd willen ze missionair bezig zijn. Ze richten zich daarbij op bijvoorbeeld kanslozen, dak- en thuislozen, vluchtelingen, vergeten groepen in onze samenleving, anders-gelovigen en op mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit maar die niet meer binnen de traditionele kerk vinden. Ook willen ze actief zijn voor de verschillende migrantengroepen op diverse plaatsen in Nederland: Indonesiërs, Franstaligen, Filipijnen, Chinezen, internationale studenten. Last but not least zijn hun activiteiten gericht op het ontwikkelen van een lekenbeweging: een groep mensen, leken, die zich betrokken voelt bij het werk van de SVD en daarin ook wil participeren.

Taalstudie en inburgering
Inmiddels zijn er zo’n zestien buitenlandse SVD-paters in Nederland. Gepland is dat er in de loop van dit jaar en begin volgend jaar nog zo’n drie tot vier paters bijkomen. In de toekomst zal het aantal zich langzaamaan uitbreiden, ook, naar men hoopt, met enkele Broeders van de SVD.
Net als alle buitenlanders moeten de paters voldoen aan eisen voor wat betreft de kennis van de Nederlandse taal en wat betreft inburgering. Pas wanneer aan deze eisen voldaan is, krijgen de paters een langdurige verblijfsvergunning en een werkvergunning. Voor het werk van de paters is het daarnaast van belang dat ook kerkelijk gezien sprake is van inburgering: op de hoogte zijn van hoe de Rooms katholieke kerk in Nederland zijn vorm en inhoud heeft. De taalstudie en inburgering kost veel tijd en energie. Betrokken vrijwilligers zouden hier een handje bij kunnen helpen, waardoor de taalstudie en inburgering beter en sneller zou kunnen gaan en de paters eerder inzetbaar zouden kunnen zijn.

Haal eens een SVD-er in huis
Hoe zou die hulp er uit kunnen zien? Bijvoorbeeld door een van de paters een periode (een paar dagen, week, twee weken) in huis op te nemen. In huis en omgeving wordt dan veel Nederlands met de pater gesproken. Bijvoorbeeld door een deel van de (culturele) inburgering op u te nemen: bezoekjes aan grote steden maar ook dorpen in Nederland, musea, dierentuin, kerken, het Binnenhof, noem maar op. Bijvoorbeeld door op afstand via e-mail met paters te corresponderen, teksten (als bijvoorbeeld een preek) te corrigeren. Kortom: er zijn veel mogelijkheden. En de gemaakte onkosten worden, wanneer nodig, natuurlijk vergoed.
Wilt u als vrijwilliger de SVD helpen? Hierbij of bij iets anders? Neem dan eens contact op met pater Avin Kunnekkadan, provinciaal (ispavin@gmail.com of 06-12555768), of Wim van der Steen (w.vandersteen@svdneb.nl of 06-21833982). We spreken dan graag met u verder.

Wat meer over de SVD
SVD staat voor Sociatas Verbi Divini: Gezelschap van het Goddelijke Woord. De orde is opgericht in 1875 door Arnold Janssen (in 2003 door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard).
Vanuit Nederland hebben sinds die tijd meer dan 500 mannen zich als pater of broeder ingezet in een van de missielanden waar de SVD actief is.
Momenteel bestaat de Nederlands-Belgische provincie uit zo’n 60 leden met tien verschillende nationaliteiten. SVD-missionarissen uit de oude missiegebieden komen nu naar Nederland om zich in te zetten voor de maatschappelijke/missionaire projecten die de SVD initieert voor bijvoorbeeld vluchtelingen, dak- en thuislozen en voor Parochiewerk in Nederland. Naast het missiehuis Teteringen heeft de NEB-provincie nog interculturele missionaire communiteiten in Leuven, Montenau, Nieuwegein, Den Haag, Duivendrecht, Schiedam en Breda.

One thought on “Haal een eens SVD-er in huis

 • mei 10, 2021 at 1:40 pm
  Permalink

  L.S.
  Ik ben een alleenwonende man van 80 jaar. Ik heb een ruime vrijstaande woning, waarvan ik alleen de begane grond gebruik. Op de etage bevinden zich drie kamers en ee badkamer. Boven de keuken en de vm. garage bevindt zich een kleiner gasten verblijf metzit/slaapkamer en badkamer vzw ligbad met douche ,toilet en wastafel.
  Mijn geloofsrichting is Remonstrant. Wij hebben ruimte en respect voor anders denkenden, ook voor Katholieken. Ik ben al vele jaren contribuant van Missie Roermond.

  Wanneer u behoefte heeft aan onderdak voor een svd-er. Kunt u mij telefonisch bereiken : 06 13912342. Mogelijk kan ik een handreiking bieden.

  Vrgr KeesGlaubitz

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland