17.11.2019: 33e Zondag door het jaar C

17.11.2019: 33e zondag door het jaar C
Eerste lezing: Maleachi 3,19-20.
Tussenzang (Ps. 98(97),5-6.7-8.9.)
Tweede lezing (2 Tess. 3,7-12)
Evangelie (Lc. 21,5-19.)
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,5-19.
In die tijd merkten sommigen op, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, maar Jezus zei: ‘Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden.’
Ze vroegen Hem nu: ‘Meester, wanneer zal dat dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’ Maar Hij zei: ‘Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan.
En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.’
Toen sprak Hij tot hen: ‘Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.
Maar nog voor dit alles geschiedt, zullen zij u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op een getuigenis.
Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegen¬standers zal kunnen weer-staan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten
en vrienden overgele¬verd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen bren¬gen.
Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam; geen haar van uw hoofd zal verloren gaan. Door stand¬vastig te zijn zult ge uw leven winnen.

Bezinning: Net als in de andere jonge geloofsgemeenschappen zijn er ook in de parochie van Thessaloniki mensen die denken dat Jezus spoedig op aarde zal terugkeren. De aarde zal al vlug vergaan, denken ze, en een nieuwe wereld, het rijk Gods, zal een aanvang nemen. En dus zijn er mensen die niks meer ondernemen, want waarom zouden ze nog? ‘We hebben gehoord’, schrijft Paulus daarom, ‘dat sommigen van u werkloos rondhangen, alle moeite schuwen maar zich toch met allerlei zaken bemoeien.’
Een oud boek, die Bijbel van ons, maar nog vaak heel actueel. Want zo is het in onze kerk nog heel dikwijls. Degenen die gemakshalve aan de kant blijven, nooit mee hun schouders onder iets zetten, die profiteren van de inzet van anderen, en zelf niks doen, hebben vaak de meeste kritiek. Terwijl ze nooit of nauwelijks een cent bijgedragen hebben, willen ze wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
‘In naam van Jezus Christus’, laat Paulus weten, ‘gebieden en vermanen we zulke mensen’. Ze moeten zelf aan de slag van Hem, en niet anderen voor hen laten opdraaien.
In het evangelie leert Lucas hetzelfde. Laat je niet bang maken, zegt Jezus, door onheilsprofeten, doemdenkers en andersoortige Jehovagetuigen die zeggen op te treden in Gods naam. Laat je niet bang maken, en laat je niet zo ver krijgen dat je bij de pakken gaat neerzitten. Je moet gewoon verder leven en blijven werken. ‘Door standvastig te zijn zult ge uiteindelijk het leven winnen’, is Jezus’ boodschap.
Ik weet ook wel, als je om je heen kijkt, en luistert naar wat er gaande is, kun je makkelijk gaan denken dat het einde van de wereld nabij is. Hele regenwouden worden gekapt; bomen sterven af; diersoorten verdwijnen; de lucht hangt vol rommel; het water zit vol smerigheid, en mensen staan elkaar naar het leven. Om moedeloos van te worden. Maar Jezus zegt: Blijven vechten voor het behoud van de schepping, je blijven inzetten voor gerechtigheid en vrede. ‘Door standvastig te zijn zul je uiteindelijk het leven winnen’.
En dat zegt Hij ook, misschien wel juist, tegen ons, gelovigen, kerkmensen. ‘Wat ge daar ziet’, en Jezus wijst daarbij op de schitterende tempel, de nationale trots, ‘wat ge daar ziet, daar blijft niks van over; niet één steen zal op de andere blijven’. Maar, zegt Hij erbij, laat je daardoor niet in de war brengen. De ene na de andere kerk gaat dicht; de sloper komt, en niet één steen blijft op de andere. Bang en bezorgd denken sommigen dat dit het eind is van het christendom. Met hun kerk wordt ook hun geloof afgebroken, denken ze. En zij wie het nooit iets waard was, mopperen dan het hardst. Maar dan ben je te laat, schrijft Paulus. Eerst helemaal niks doen, en je dan overal mee bemoeien.
En Jezus zegt: Laat je door dat alles niet bang en moedeloos maken. Als je echt gelooft, blijf je overeind in de stormen van de tijd. ‘Door standvastig te zijn, zul je uiteindelijk het leven winnen’.
https://preken.be/c/door-het-jaar/112-33/10227-33e-zondag-door-het-jaar-c-sp-1446292561

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland