Arnoldus Familie Samenzijn

Zuster Melina Polo, SSpS

Ontmoetingsdag  SSpS-SVD Internationale Communiteiten

Op 23 juni jl.  kwamen de leden van de internationale communiteiten van de SSpS en de SVD’s  in Schiedam bijeen. Er waren 15 deelnemers.  Dit is een jaarlijkse activiteit rond een bepaald thema. “Team Building” (team opbouw) is dit keer het thema. Waarom dit thema? Omdat wij allen leven en werken in groepen  of teams: communiteitsleven, samenwerken met anderen in organisaties of groepen. Niemand van ons woont alleen of op zichzelf. We leven en werken intercultureel. Aan de hand van een activiteit over ballonnen en een stokje werd het duidelijk dat we in ons samenleven en werken elkaar prikken; we vervelen elkaar en dit leidt tot moeilijkheden of problemen.

Het is goed te weten wat inderdaad team opbouw/building is. Wat betekent de letters in het woord TEAM?

T – Together (samen)

E – Everyone(iedereen)

A – Achieve(presteren)

M – More(meer)

Een team is een kleine groep mensen met complimentaire vaardigheden die zich voor een gemeenschappelijk doel, prestaties, doelen inzetten aan en elkaar verantwoording afleggen.

Samen kunnen we meer presteren!

De stappen van teamopbouw wordt verduidelijkt.

F – Forming(Vorming van een team)

S – Storming (Bestorming- problemen, conflicten)

N – Norming(Norming- realiseren dat ze elkaar accepteren, hun eigen rollen of                             taken doen en elkaar helpen)

P – Performing(Uitvoeren- het verkrijgen van persoonlijke inzicht en inzicht  in                                         het werkproces;  ze begrijpen elkaar beter.

Ze proberen conflicten te voorkomen en op te lossen.                                                         Een nauwe band wordt ontwikkeld.)

Ook aan de hand van videoclips wordt het belang van een goede teamopbouw/samenwerking uitgebeeld. De  film “Phoenix” werd vertoond die de stappen van teamopbouw als een proces werd verduidelijkt. Na de uiteenzetting van het thema werd een groepsgesprek gehouden waarin leden hun eigen ervaringen deelden over hun internationale gemeenschapsleven. Het ochtendgedeelte is afgesloten door een Eucharistieviering. Pater Richard Lobo en Zr. Lili hebben samen alles voorbereid. Onder het genot van een verrukkelijke maaltijd ging onze ontmoeting met elkaar verder.

Hartelijk dank Richard en Lili voor deze mooie en verrijkende dag!

 De volgende Ontmoetingsdag is gepland op 17 juni  2018.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland