Advent: Blijheid van wachten

Advent betekent leren wachten, leren leven met de pijn van het ‘nog niet’

en het vermoeden dat de vervulling anders wordt dan we ons dromen.

Advent gaat natuurlijk over: het wachten op de komst van God in onze geschiedenis en in ons leven. Iedere advent klinkt het Magnificat van Maria in onze oren. Hoe confronterend is elke Advent weer Maria’s Magnificat? Uit haar mond klinkt een sterk, een onverbiddelijk lied over omvallende tronen en vernederde heersers van deze wereld, over Gods liefde en over de onmacht van de mensen. Dit lied van de zwangere Maria is het oudste Adventslied, met wortels in de Schriften. Het is tegelijk het meest hartstochtelijke, het wildste, je zou bijna willen zeggen het meest revolutionaire lied dat ooit is gezongen.

Aan zoveel onrecht moet iets gedaan worden. God is afgedaald uit zijn hoge hemel, en is komen wonen onder de kleine mensen. Dat is het revolutionaire, het hartstochtelijke Adventswoord…!

Zo begrepen is Advent een en al belofte. In de Adventsliturgie komt die belofte tot leven; in ons engagement voor een menswaardig bestaan van mensen  wordt ze concreet en daadkrachtig. Wij begrijpen dat de tijd van Advent geen tijd is van passief wachten, maar van spannende, actieve verwachting, waarin wij met heel onze persoon betrokken zijn.

De Heer komt! Wij wachten op God die naar ons toekomt, dat is onze toekomst: God zelf!

In deze wereld is het altijd Advent geweest en het zal ook wel altijd Advent blijven, omdat de mensheid nog leeft in de duisternis van de hebzucht en de heerszucht. Maar over heel die wereld straalt ook reeds Gods licht. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat wil zeggen dat deze wereld altijd toekomst heeft, ook al lijkt het voor ons vaak onmogelijk dat uit alle haat en vijandschap en natuurschending, nog iets goeds geboren kan worden. Er staat werkelijk iets nieuws te gebeuren. Wanneer deze verwachting  in vervulling komt, is er een grote vreugde. Er was grote vreugde in het echtpaar Josef en Maria, toen Jezus was geboren.

Jezus kwam om een betere toekomst voor alle mensen te creëren. Wij, de volgelingen van Jezus, vervuld door de inspirerende worden van Maria, mogen een betere toekomst creëren in onze omgeving. Maria straalde haar blijheid. Laat deze tijd van Advent; tijd van verwachting, ons vervullen met blijheid, opdat wij de blijheid met anderen delen met woorden en daden van liefde.  

Ik wens u allen een gezegend tijd van verwachting (Advent) en tijd van blijheid (Kerst) toe.

 

 Richard Lobo, SVD

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland