Kerk Vietnam aanvaardt voorouderverering

Kerk Vietnam aanvaardt voorouderverering

De rooms-katholieke bisschoppen van Vietnam hebben een langverwachte richtlijn voor voorouderverering gepubliceerd. Het document heeft tot doel de katholieke waarden te integreren in de nationale cultuur en de evangelisatie te bevorderen, meldt de Aziatische katholieke persdienst Ucanews Maandag. “Wij erkennen dat de lange traditie van voorouderverering in dit land is gezaaid door de Heilige Geest”, zo luidt het.
De bisschoppen geven ook aan dat “de weg van de inculturatie altijd vol obstakels zit”. Toch mag de lokale kerk nooit opgeven “omdat een geloof dat geen cultuur wordt, een geloof is dat niet volledig wordt ontvangen, niet grondig wordt doordacht en niet trouw wordt beleefd”.
Net als zijn buurlanden is Vietnam sterk beïnvloed door de tradities van het boeddhisme, confucianisme en taoïsme, waarin de voorouderverering een centrale rol speelt. De basis van het “keerpunt” in de katholieke houding ten opzichte van voorouderverering is het Vierde Gebod van de Decaloog: ‘Eert uw vader en uw moeder.’
Bisschop Joseph Dang Duc Ngan van Da Nang, hoofd van de Bisschoppelijke Culturele Commissie, benadrukte tegenover Ucanews het “experimentele” karakter van de richtlijnen. Deze zullen over drie jaar worden herzien voordat ze officieel van kracht worden.
Volgens de richtlijnen mogen katholieke huisgezinnen voor hun voorouders altaartjes hebben met “kaarsen, wierook, vruchten en afbeeldingen van de overledenen”, zolang deze maar in hun huizen onder de altaren voor God worden geplaatst. Voor katholieken blijven echter bepaalde gebruiken verboden, zoals het raadplegen van geesten voor de vaststellingen van gunstige datums voor bruiloften, zakelijke transacties, woningbouw of reizen. Bovendien mogen katholieken in hun huizen of winkels geen altaren voor de zogenaamde geluksgoden oprichten, noch aan hen offeren of tot hen bidden.
Bron: https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/kerk-vietnam-aanvaardt-voorouderverering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland