De Ster in de Horizon

Het sluitstuk van Kerstmis is het feest van Driekoningen. In de Oosterse Kerk wordt dit feest Epiphanie genoemd, dat wil zeggen : openbaring van de Heer. De diepere betekenis van de komst van de Heer voor ons mensen wordt daar op een bijzondere manier gevierd.
Voor de Joden van die tijd was dit iets ongehoords: buitenlanders die naar Israël kwamen om de Messias te aanbidden. Zij beschouwden zichzelf als de ware gelovigen en ze zagen neer op de mensen van buiten Israël die ze geringschattend ongelovigen of heidenen noemden. En juist deze heidenen uit het buitenland kwamen om de Messias te vereren. Ongehoord voor de Joden van die tijd. Niet voor niets waren ze geschokt en ontsteld.
In onze tijd gebeurt er iets dat een klein beetje hiermee te vergelijken is. Men berekent dat er op dit moment in ons land zo’n 2.000.000 mensen zijn van buitenlandse afkomst. Een miljoen van hen belijden de Islam. Van hen horen we het meest aangezien er een aantal mensen in ons land zijn die dat als een bedreiging ervaren voor de toekomst. Dikwijls wordt echter vergeten dat er ook ongeveer een miljoen mensen van buitenlandse afkomst zijn die de christelijke godsdienst belijden. Op vele plaatsen en dikwijls ook in kerkgebouwen komen ze bij elkaar om hun vieringen te houden: vieringen die dikwijls heel levendig zijn en een sterk muzikaal karakter hebben. Een manier van vieren waar wij hier in Nederland nog veel van kunnen leren. Er zijn onder ons soms mensen die dit maar “niets” vinden en van mening zijn dat deze mensen zich moeten “aanpassen” en aan onze vieringen deelnemen.
Echter van de ene kant is het goed dat deze mensen op sommige momenten zich kunnen uitdrukken op een manier waarin ze zich het best thuis voelen. Van de andere kant is het ook waar dat het goed is dat deze mensen zich langzamerhand in de grote christengemeenschap “inbedden”. Daarvoor is het echter nodig dat ze zich welkom voelen alsook dat er binnen de vieringen van de “grote christengemeenschap” hen mogelijkheden worden geboden om daarin hun manier van vieren ook tot uitdrukking te brengen. Om dit te bereiken is een houding van welkom, openheid, respect voor elkaar alsook bereidheid om van elkaar te leren noodzakelijk. Wanneer die bestaan, kan er een goede wederzijdse bevruchting en verrijking plaats hebben. Dan zullen we ontdekken dat we veel van elkaar kunnen leren zowel in onze Vieringen maar ook in de beleving van onze christelijke godsdienst in het algemeen.
Op deze manier kan de “verering van de Heer” door mensen die uit het buitenland komen, een grote verrijking betekenen voor onze Nederlandse kerkgemeenschap.
Bert Wooning svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland