Provinciaal #1

Beste  Lezers,

Een goede toekomst en een duidelijk beleid vormen de basis voor de uitvoering van missiestatement en visie van de provincie. Betrokkenheid daarbij van alle medebroeders, zowel oud als jong, en leken zijn van cruciale betekenis om in gezamenlijkheid naar de toekomst toe te werken. Alleen op die manier kunnen wij er in slagen om van onze provincie een echt levende missionaire provincie te maken.

In onze NEB provincie is een nieuwe inzet nodig in samenwerking met de lokale Kerk en met andere religieuze congregaties en ook met de lekenbeweging. In de toekomst vervullen de opinies en inzet van alle medebroeders een belangrijke rol in het versterken van de visie en missie van de provincie. De wijsheid van ouderen en de inzet van jongeren en leken kunnen helpen in de zoektocht naar wat we moeten doen en waar we naar toe moeten gaan.

Zoals wij allemaal weten is er een verandering in gang gezet in onze provincie. Wij zijn echter nog niet gereed voor een nieuwe lente en een nieuw begin. Er is nog veel vernieuwing nodig op verschillende vlakken. Dit is een grote uitdaging. In het verleden bestond onze provincie slechts uit medebroeders uit Nederland en België. Door de instroom van medebroeders vanuit 10 verschillende landen is er echter een nieuwe situatie ontstaan die, naar ik hoop, zich naar de toekomst toe zal voortzetten.

Ik ben erg blij dat wij daarbij veel steun, raad, inspiratie en wijsheid ontvangen van onze oudere medebroeders. Door hun inzet en visie zijn wij op het punt gekomen waar we nu zijn en zij helpen ons tevens de weg naar de toekomst in te slaan.

Veranderingen zijn niet altijd makkelijk. Draagvlak daarbij is noodzakelijk. Draagvlak vraagt ook om positief bedoelde feedback; daar kunnen we persoonlijk en als SVD ers samen van leren. Om mijn taak als provinciaal goed uit te kunnen voeren, hoor ik dan ook graag feedback.

Ten slotte wil ik hierbij allen die met hart en ziel al hun krachten  geven en hebben gegeven,  van harte bedanken voor hun bijdragen om onze NEB Provincie een levende missionaire provincie te laten blijven zijn. Dank jullie wel.

Avin Kunnekkadan SVD

Provinciaal  NEB  Provincie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland