Een Heilige in ons Midden

Na een geduldig gedragen ziekbed is op Hemelvaartsdag, 10 mei, op 38-jarige leeftijd in het Missiehuis St. Franciscus Xaverius te Teteringen overleden onze dierbare:

Pater Jean-Pierre Akueson SVD
Adote Kpomona Yehowa
Missionaris in Nederland, vanuit Togo
Lomé, Togo, 22.02.1980 Teteringen, 10.05.2018

Na zijn priesterwijding in 2012 werd Jean-Pierre benoemd voor de NederlandsBelgische provincie van de SVD. Met grote inzet heeft hij het taal- en incultureringstraject gevolgd en was daarbij een gewaardeerd lid van de Missionaire Leefgroep van Nieuwegein. Naast zijn taak aldaar was hij ook pastor van de Franssprekende parochie van Amsterdam en Den Haag. Ook gaf hij zijn aandacht aan de Filipijnse gemeenschappen van Lelystad en Haarlem. Tevens was hij een graag geziene voorganger bij de Aanbiddingszusters in Utrecht. Begin 2018 werd geconstateerd dat hij ernstig ziek was. Na een verblijf van enkele weken bij zijn familie in Parijs kwam hij terug naar Nederland / Teteringen. Daar werd hem de zorg gegeven, die hij nodig had. Zijn zus is hem al die tijd nabij geweest. Wij verliezen in hem een medebroeder, die een grote belofte voor de toekomst betekende, maar die wij al te jong nu moeten loslaten.

Op zaterdag 19 mei om 14.30 uur zullen wij hem de laatste eer bewijzen tijdens de plechtige Eucharistieviering in de kapel van ‘Park Zuiderhout’, Arnold Janssenlaan 46 te Teteringen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het kerkhof van het missiehuis aldaar. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de kapel van ‘Park Zuiderhout’.

Zaterdag 19 mei 2018, Uitvaart Pater Jean Pierre S.V.D.

Beste familie, vrienden en medebroeders,

Er is een brief  binnen gekomen van Pater Avin, Provinciaal van de SVD-NEB, die momenteel op verlof is in zijn homeland, India, en hij wil graag het woord tot u richten.

De dag voor mijn vertrek naar India heb ik Jean Pierre nog bezocht en afscheid van hem kunnen nemen.

Jean Pierre is  sinds 2012 actief  geweest binnen onze provincie.

Hij was een enthousiaste medebroeder en zijn inzet en enorme werklust zijn een voorbeeld voor ons allen.

De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen.

Namens de gehele Congregatie wil ik hem danken voor zijn inzet en werklust en met u allen de hoop uitspreken dat hij in Gods handen is teruggekeerd en vandaar uit ons werk zal blijven steunen.

Ik hoop dat u tezamen vandaag op een waardige wijze afscheid zult kunnen nemen van een familielid, een medebroeder, een vriend en een echte missionaris.

Ik zal in gedachten bij u zijn.

In de Bijbel zegt de Prediker dat alles zijn uur heeft; dat alle dingen onder de hemel hun tijd hebben.

Er is een tijd om te baren en er is  een tijd om te sterven. Maar dit sterven is niet het einde, want wij geloven in de verrijzenis. Dat Jean Pierre nu reeds deze VERRIJZENIS mag ervaren!

Leven is een geschenk van God. Onze medebroeder Jean Pierre moest al vroeg zijn leven aan God teruggeven. Maar na hem te hebben toevertrouwd aan God zeggen wij, heel mooi:  “U leerde ons leven in het hier en nu.”

Wij hebben genoten van alle liefde van jou. Wij zijn ervan overtuigd dat je het  goed hebt gedaan en  wij zullen  je missen bij ons verdere werk als priester en missionaris.

Pater Jean Pierre: rust in vrede. Ik bid ook vandaag dat hij de stem mag horen van Jezus,  die liefdevol sprak:

“Kom, gezegende mijns Vaders  en ontvang het Rijk dat voor u gereed is van de grondvesting der wereld af. Amen”.

 

Pater Avin Kunnekkadan, SVD

Provinciaal NEB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland