Woord van de Provinciale overste, Oktober 2019

PROVINCIALAAT SVD TETERINGEN
Arnold Janssenlaan 12
4847 DK TETERINGEN
tel.: 076 578 4290
e-mail: provincialaat@svdneb.nl

OKTOBER 2019 Nr. 574
Sluitingsdatum inlevering
kopij eerstvolgende editie:
11 november 2019

Beste Medebroeders,

Oktobermaand is Missiemaand. Ik wil graag iedereen vragen om na te denken over wat missie nu is. Die vraag leeft, binnen en buiten de SVD. Missie is niet iets van een deel van de kerk, van religieuze missionarissen of vrijwilligers of lekenbewegingen. Missie is naar buiten tredende kerkactie met de boodschap van de Man van Nazareth Jezus Christus de verrezen Heer. Missie is een van de dimensies van kerk-zijn.

Onze NEB provincie is een ontvangende instantie van de vitaliteit van kerken elders. Buitenlandse missionarissen spelen daarin een rol. Maar ze moeten er wel rekening mee houden dat de situatie hier in Europa kerkelijk en cultureel gezien heel complex is. We kennen in Europa een gestructureerde opbouw van de kerk met parochie gemeenschappen. Buitenlandse missionarissen moeten daarin een plek weten te vinden om een goed inburgeringsproces te ondergaan, terwijl ze liever, denk ik, op hun eigen manier spontaan het evangelie zouden verkondigen. Hoe kunnen we een nieuw elan stimuleren? Ik denk dat we eerst voor onszelf helder moeten hebben wat missie nu is, wat die verkondiging van de gestorven en verrezen heer betekent. Er ligt op onze NEB provincie een heel grote verantwoordelijkheid.

De kracht van de missionaire beweging is altijd geweest dat het bruggen weet te bouwen tussen zeer verschillende groepen mensen, dat het de vensters opende naar andere culturen, zienswijzen en contexten. Juist in een tijd als de onze, een tijd van globalisering en steeds nauwere contacten tussen allerlei culturen en religies, maar ook een tijd van fragmentatie en nadruk op eigen identiteit, zijn missionaire inzichten ervaringen en praktijken van essentieel belang.

Missie heeft een toekomst in onze Neb provincie. Maar de wereld verandert en dus zal ook de missie veranderen. Ze moet zich richten op de grote problemen van deze tijd zoals migratie, oorlog, onveiligheid, milieuvervuiling en problemen in een multiculturele samenleving. Een nieuwe generatie missionarissen zal de hand aan de ploeg moeten slaan. Samenwerking tussen geëngageerde leken in de lokale kerk, lokale missionarissen en religieuzen uit binnen- en buitenland. Gebruik van sociale media zal een grote rol spelen. Welke kant missie precies uit zal gaan weet ik niet, dat is in de hand van heilige geest. Wij moet mensen inspireren om het evangelie in woorden en daden te verkondigen.

Daarom roep ik alle medebroeders op om in de komende maand in onze communiteit en op onze werkplek mensen te stimuleren om na te denken over de vraag wat missie nu, in de tegenwoordig tijd, is en kan betekenen.

Avin Kunnekkadan, svd
Provinciale overste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland